Vara medlem

Din ingenjörskarriär börjar redan under studierna. Låt oss hjälpa dig nå dina mål.

Var med och påverka framtiden

Sveriges Ingenjörer är en medlemsstyrd organisation. Som studentmedlem väljer du teknologrepresentanter till förbundets högsta beslutade organ, Ingenjörsfullmäktige. Här hittar du information om verksamheten och hur du kan engagera dig och påverka förbundets arbete.

Engagera dig!

Teknologrådet har till uppgift att ta tillvara Sveriges Ingenjörers studentmedlemmars intressen. Om du är ingenjörsstudent och vill påverka ditt framtida arbetsliv har du hamnat rätt.

Teknologrådet

Dokument och kontaktuppgifter

Här hittar du viktiga dokument såsom årsredovisning, styrdokument, valordning etc.

Till våra dokument

Nominera till förtjänsttecken

Sveriges Ingenjörer ger utmärkelser till personer som gör betydande insatser för förbundet eller samhället.

Nominera här

Fullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ som sammanträder varje år, i november. 81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna vart fjärde år. 14 ledamöter väljs av studentmedlemmarna.

Om Ingenjörsfullmäktige.

Extra fullmäktige

Den 12 maj 2020 genomfördes ett extra Ingenjörsfullmäktige. Mötet behandlade frågan om förbundets inkomstförsäkring med anledning av effekterna av Coronakrisen.

Läs mer

Motioner och medlemsförslag

Alla medlemmar har rätt att väcka en fråga i fullmäktige genom att skriva en motion. Fullmäktige behandlar motioner varje jämnt år. Medlemsförslag är en formell "förslagslåda" för medlemmarna. Förslagen behandlas löpande vartefter som de kommer in.

Läs mer och skicka in

Förbundsstyrelsen

Sveriges Ingenjörer är en medlemsstyrd organisation som leds av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen prioriterar och säkerställer vad som ska göras utifrån stadgarna och fullmäktiges beslut samt arbetar framåtblickande med Sveriges Ingenjörers utveckling.

Mer om förbundsstyrelsen