Vara medlem

Din ingenjörskarriär börjar redan under studierna. Låt oss hjälpa dig nå dina mål.

Var med och påverka framtiden

Sveriges Ingenjörer är en medlemsstyrd organisation. Som studentmedlem väljer du teknologrepresentanter till förbundets högsta beslutade organ, Ingenjörsfullmäktige. Här hittar du information om verksamheten och hur du kan engagera dig och påverka förbundets arbete.

Vi söker medlemmar till Teknologrådet

Under februari söker vi 14 studentmedlemmar till Teknologrådet med uppgiften att företräda studenterna vid Sveriges Ingenjörers Ingenjörsfullmäktige den 21-23 november.

Teknologrådet

Dokument och kontaktuppgifter

Här hittar du viktiga dokument såsom årsredovisning, styrdokument, valordning etc.

Till våra dokument

Nominera till förtjänsttecken

Sveriges Ingenjörer ger utmärkelser till personer som gör betydande insatser för förbundet eller samhället.

Nominera här

Fullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ som sammanträder varje år, i november. 81 ledamöter väljs av de ordinarie medlemmarna vart fjärde år. 14 ledamöter väljs av studentmedlemmarna.

Om Ingenjörsfullmäktige.

Medlemsförslag och motioner

Medlemsförslag är en formell "förslagslåda" för alla medlemmar. Förslagen behandlas löpande vartefter som de kommer in. Som medlem har du också rätt att väcka en fråga i fullmäktige genom att skriva en motion. Fullmäktige behandlar motioner varje jämnt år. 

Läs mer och skicka in

Förbundsstyrelsen

Sveriges Ingenjörer är en medlemsstyrd organisation som leds av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen prioriterar och säkerställer vad som ska göras utifrån stadgarna och fullmäktiges beslut samt arbetar framåtblickande med Sveriges Ingenjörers utveckling.

Mer om förbundsstyrelsen