Sveriges Ingenjörer

Scaniaingenjörer för trygghet i förändring

Medlemskap ska ge mervärde både för individen och kollektivet. I en tid av stor förändring skapar fackligt arbete trygghet genom stärkta och bibehållna arbetsvillkor.

Programförklaring

Vi arbetar för:

  • Tid och förutsättning för kompetensutveckling inom ordinarie arbetstid
  • Högre värdering och synliggörande av ingenjörens värdeskapande prestationer
  • Lönesättning som är en drivkraft för utvecklingen av medarbetarnas kompetens och arbetsuppgifter
  • En god arbetsmiljö i det flexibla arbetslivet, oavsett arbetsplats
  • Stärkt fokus och utbud till ingenjörer som är chefer

We work for:

  • Time and prerequisite for competence development within regular working hours
  • Higher valuation and visibility of engineers value-creating achievements
  • That salary setting should be a driiving force for the development of employees skills and tasks
  • Good working enviroment in the flexible working life, regardless of workplace- Strengthened focus and offerings to managing engineers

Kontaktperson:

Anders Eriksson anders_k.eriksson@scania.com

Kandidater:

Lisa Lorentzon

Anders Eriksson

Bettina Kylefors

Rickard Ångman

Petra Areskoug

Magnus Ramstedt

Maria Leufvén

Lovisa Appelberg

Mohammad Khodabakhshian

Thérèse Hellichius

Mehran Arefi-Sigaroodi

Till toppen