Sveriges Ingenjörer

Vattenfall

Bildad av Vattenfalls Akademikerråd. Ett starkt engagemang för löner, lärande och arbetsmiljö. A strong commitment to salaries, learning and working environment.

Att energisektorn får internationellt marknadsmässiga löner, bra psykosocial arbetsmiljö och rimlig arbetsomfattning.

Vi verkar för ständigt lärande och fortbildning genom hela karriären och ett klimat där alla medlemmars kompetens tillvaratas oavsett ålder.

Varje medlem ses som en individ och ges lika möjlighet till karriär oavsett kön eller etnisk bakgrund.

Kontaktperson:

Rolf Olsson, mail: rolf.olsson@vattenfall.com

Magnus Konradsson, mail: magnus.konradsson@gmail.com

Kandidater:

Rolf Ohlsson

Pernilla Owe

Magnus Konradsson

Tommy Brandt

Till toppen