Rapporter

Sveriges Ingenjörer gör undersökningar och publicerar rapporter inom olika områden.

Förbundets enhet för utveckling, utredning och opinion arbetar med frågor som arbetsmarknad, arbetsmiljö, jämställdhet, omvärldsanalys, närings- och utbildningspolitik och andra samhällspolitiska frågor.

Allmänhetens syn på teknik och ingenjörer

Ingenjörerna gör Sverige bättre - 2014

Äldre rapporter

Vill du ha tidigare publicerad arbetsmarknadsinformation, äldre rapporter och undersökningar från CF, Civilingenjörsförbundet, kontakta förbundets avdelning för utredning, utveckling och opinion.