Sveriges Ingenjörer
Debatt 25 februari 2020

Attrahera kompetensen

Norra Sverige har anledning att känna tillförsikt. Vägen till en hållbar utveckling är möjlig, men det kräver satsningar på kunskap och kompetens, skriver vice distriktsordföranden i Norrbotten med förbundsordförande Ulrika Lindstrand, på Norrbottens-Kurirens debattsida. 

Norra Sverige har anledning att känna tillförsikt. Regionens industrier har genom sin tekniktradition, råmaterial och kapacitet ett unikt utgångsläge att inta en ledande position i klimatomställningen. Vägen till en hållbar utveckling är möjlig, men det kräver satsningar på kunskap och kompetens. 

I dagarna arrangeras klimatkonferensen Demo North Summit  i Luleå och Piteå, som samlar några av världens ledande industriaktörer. Syftet med konferensen är att sprida kunskap om industrins tekniksprång och klimatomställning, och hur regionen erbjuder de nödvändiga förutsättningarna för detta. Frågor och teman som givetvis engagerar och i allra högsta grad angår oss ingenjörer.

Om jordens resurser ska räcka behövs nämligen att tänka både nytt och smart, samt ta till vara den utvecklingspotential som finns inom ingenjörskonst och teknik.

Ulrika Lindstrand & Daniel Nilsen

Förbundsordförande & Vice distriktsordförande Norrbotten

Och just betydelsen av hållbar teknik för konkurrenskraft och lönsamhet lyfts ofta fram som en framgångsfaktor för näringslivet, inte minst de stora industribolagen.

Norrbotten har klivit fram som en attraktiv region för utveckling och innovation. Resan går inte längre bara söderut och till de riktigt stora städerna. Genom en medveten och samordnad politik från företag och region kan attraktionskraften höjas än mer. Då måste även regionens ingenjörsföretag kunna vara konkurrenskraftiga för spetskompetens genom attraktiva villkor.

Den teknologiska omvandlingen tar stora, snabba kliv just nu. Det finns flera exempel på detta i regionen och närområdet. Hybrits pilotanläggning för fossilfri stålproduktion i Luleå är ett. Northvolts storsatsning på batteritillverkning i Skellefteå ett annat. Framställningen av bioenergi, såsom talldiesel vid Sunpines fabrik i Piteå (vars upphovsmän belönades med Sveriges Ingenjörers Polhemspris 2018) ytterligare ett. Det nationella rymddatalabbet som RISE, Luleås tekniska universitet och Rymdstyrelsen håller på att utveckla, är ett fjärde. Bredden är stor och uppräkningen kan göras betydligt längre.

Faktum är att norra Sverige har riktigt goda förutsättningar att expandera som världsledande industriell hub för olika test- och innovationsverksamheter. Parallellt är det dessutom flera stora och spännande infrastrukturprojekt som redan är och snart ska dra igång.

Allt detta kräver teknisk specialistkompetens. Men efterfrågan på ingenjörer finns i hela landet. I fjol placerade sig Norrbotten på en föga smickrande bottenplats i Sveriges Ingenjörers regionala lönestatistik.

Faktum är att norra Sverige har riktigt goda förutsättningar att expandera som världsledande industriell hub för olika test- och innovationsverksamheter. Parallellt är det dessutom flera stora och spännande infrastrukturprojekt som redan är och snart ska dra igång. 

Allt detta kräver teknisk specialistkompetens. Men efterfrågan på ingenjörer finns i hela landet. I fjol placerade sig Norrbotten på en föga smickrande bottenplats i Sveriges Ingenjörers regionala lönestatistik.

Om dagens och morgondagens norrbottniska företag ska lyckas att rekrytera och behålla ingenjörer krävs attraktiva villkor.

Ulrika Lindstrand & Daniel Nilsen

Förbundsordförande & Vice distriktsordförande Norrbotten

För samtidigt som det finns gott om anledningar att var optimistisk kring framtidsmöjligheterna i norra Sverige, så finns det goda skäl för regionens arbetsgivare att stärka sin förmåga att attrahera kompetens – inte minst lönemässigt.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Daniel Nilsen, vice distriktsordförande Sveriges Ingenjörer Norrbotten

Till toppen