Sveriges Ingenjörer

Ingenjörsfullmäktige i korthet

Årets Ingenjörsfullmäktige är avslutat och i och med det har fullmäktigeledamöterna beslutat om förbundets verksamhet och riktning för 2021.

Sittande presidium med förbundsordförande Ulrika Lindstrand i spetsen fick förnyat förtroende och fortsätter leda förbundet de kommande åren.

Läs pressmeddelandet här

Frida Krantz Röhne och Kristin Andersen valdes in som nya ledamöter i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse samtidigt som tre tidigare ledamöter fick förnyat förtroende. Dessutom valdes Fares Abugharbia till teknologrepresentant i förbundsstyrelsen. De har, tillsammans med övriga i förbundsstyrelsen, i uppdrag att leda och prioritera Sveriges Ingenjörers arbete under nästa år.

Besluten i korthet:

  • Uppdrag åt förbundsstyrelsen att ge förslag på uppdatering av det arbetsmiljöpolitiska programmet med särskild hänsyn till hemarbete och digitalisering.
  • Uppdra åt förbundsstyrelsen att fortsätta stå upp för LAS och offentligt visa att lagen i sig inte är problemet, att aktivt verka för att tillsvidareanställningar inte försvinner samt att aktivt visa att kompetensutveckling för befintlig personal är en investering.
  • Beslut om nytt chefs- och ledarskapsprogram.
  • Beslut om stadgeändring avseende mandatperiod för Teknologrådet.
Jag är hedrad över att ha fått förnyat förtroende som ordförande för landets största akademikerförbund. Nu ser jag fram emot att leda vårt fortsatta arbete i viktiga medlemsfrågor som lön, trygghet, arbetsmiljö och utbildning.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Till toppen