Sveriges Ingenjörer
Nyheter 30 november 2020

Nya kollektivavtal i tjänstesektorn

Löneökningar och avsättning till flexpension redan från 1 november. De nya avtalen med Innovationsföretagen och IT-företagen inom Almega ger en stabil grund för kommande lokala förhandlingar. Ingenjörernas löner sätts på arbetsplatsen och där spelar företagets ekonomi stor roll.

– Våra avtal innehåller stora möjligheter att förhandla lokalt om förstärkta villkor och löner där utrymmet finns. Vi kommer att stödja våra medlemmar och deras företrädare på arbetsplatserna för att se till att avtalen följs och medlemmarnas intressen tas tillvara, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Avtalen som gäller från 1 november löper precis som Industriavtalet över 29 månader. Avsättningen till flexpension är 0,3 procent den 1 november 2020 och 0,4 procent den 1 april 2022.

Värdet på IT-avtalet är 5,4 procent till och med 31 mars 2023. IT-avtalet inom IT&Telekomföretagen har också en räddningsplanka om de lokala förhandlingarna strandar. En centralt förhandlad procentuell löneökning på 2,9 procent, stupstocken, fördelas då mellan medlemmarna om de lokala parterna inte kommer överens om löneutrymmet. Stupstocken är 2,9 procent den 1 november 2020 och 1,8 procent 1 april 2022. Innovationsföretagens avtal har lokal lönebildning utan centralt avtalat löneutrymme.

Nu krävs att företagen tar sitt ansvar och ser till att de anställda får de löneökningar de förtjänar

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande

I de lokala lönerevisionerna som nu väntar ute på ingenjörernas arbetsplatser ska lönesamtalen genomföras, där lönen sätts utifrån den enskildes prestation och löneutrymmet förhandlas fram med hänsyn till lokala förutsättningar.

– Vi har nu tagit vårt ansvar och tecknat centrala avtal. Nu krävs att företagen tar sitt ansvar och ser till att de anställda får de löneökningar de förtjänar, säger Ulrika Lindstrand.

Förutom de övergripande villkoren finns flera andra delar i de nya avtalen:

  • Korrigering av vissa åldersbestämmelser. Bättre villkor för de anställda som närmar sig pensionsåldern i frågor som rör rätten att ha kvar sin anställning och sjuklön.
  • Förtydligande i avtalen att den som har förhandlat bort övertidsersättning mot högre lön och fler semesterdagar inte har kommit överens med arbetsgivaren om att den ordinarie arbetstiden ska utökas.
  • Överenskommelse att fortsätta diskutera arbetsmiljöfrågor. Det handlar framför allt om reglerna för arbetstid och restid, om möjlighet till återhämtning och om möjlighet att göra individuella överenskommelser kopplade till arbetstid och restid.

Sveriges Ingenjörer och Akavia skriver under avtalet gemensamt inom IT, och där är också Unionen en avtalspart. Sveriges Ingenjörer är egen part i Innovationsföretagens avtal. Sveriges Arkitekter och Unionen tecknar också avtal med Innovationsföretagen.

Till toppen