Sveriges Ingenjörer
Nyheter 20 januari 2021

Största medlemsökningen på ett decennium

Antalet nya medlemmar var under fjolåret det högsta sedan 2009. Bland förbundets drygt 4600 nya yrkesverksamma medlemmar är en stor andel ingenjörer utan tidigare tradition av fackligt medlemskap. Det totala medlemsantalet innebär en rekordnotering för Sveriges Ingenjörer som landets största akademikerförbund.

2020 var ett oerhört turbulent år. Det gläder mig att vi snabbt kunde ställa om och stärkte vårt stöd till de många ingenjörer som på olika sätt påverkats. Coronapandemin har satt avtryck i rekordmånga samtal och ärenden. Även intresset för våra medlemsaktiviteter inom bland annat karriärutveckling och AI har varit högt.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Förbundet har nu totalt 159 017 medlemmar. Neddragningarna ute på arbetsmarknaden i spåren av Coronapandemin är en stark förklaring till att fler ingenjörer sökt fackligt medlemskap. Parallellt har även stora teknikskiften på arbetsmarknaden varit en bidragande orsak till medlemstillväxten. Bland yrkesverksamma ingenjörer växte förbundet med 3,6 procent.

 

Med ett rekordstort antal medlemmar går vi nu in i 2021 som ännu starkare arbetsmarknadspart och ingenjörsförbund. Det kommer att behövas en ordentlig nystart framöver för att få till en hållbar klimat- och teknikomställning. I den har ingenjörerna en självklar och ledande roll. Förbundet har ett viktigt arbete framför sig i ingenjörsfrågor som utbildningskvalitet, kompetens och arbetsmiljö.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Liksom ingenjörskåren i stort finns de nya medlemmarna till största delen inom industrin. Medlemsökningen har även varit stor i tjänstesektorn, framför allt på konsultsidan. En särskild ökning märks bland yngre civilingenjörer som är i början av karriären, med en eller ett par år bakom sig i arbetslivet. I denna grupp ligger medlemsökningen på uppåt 20 procent jämfört med fjolåret. Tillväxten utgörs till stor del av ingenjörer i storstäder och verksamma inom IT-branschen. Det är en grupp som tidigare haft en relativt låg facklig anslutningsgrad.

2020 var ett rekordår sett till  förbundets förhandlingsarbete med ett stort antal korttidsavtal, en omfattande central avtalsrörelse och en helt ny partsöverenskommelse om anställningstrygghet och kompetensutveckling.

Under året har förbundet även sett ett ökat intresse för kollektivavtal från  både medarbetare och företagsledningar. Även helt nya kollektivavtal har kommit på plats. 

Medlemssiffor från 2020

Sveriges Ingenjörer hade den 31 december 2020 totalt 159 017 medlemmar - en årsökning med 2,7 procent 

Förbundet har ökat medlemstantalet alltsedan bildandet 2007. Fjolårets ökning var den största sedan 2009.

Bland yrkesverksamma medlemmar ökade förbundet 2020 med 3,6 procent

Under året hanterade förbundet 13 351 ärenden - en ökning med 73% (7 718) jmf. m 2019. 

De största ärendeökningarna gällde kollektivavtal (+440%) och  arbetskraftsbrist (+43%)

Runt 30 000 ingenjörer har deltagit och förkovrat sig på förbundets webbinarier under året. De populäraste ämnen har varit karriärutveckling och AI.

Sajten Dagens Opinion uppmärksammar medlemsökningen i en artikel. 
Läs Sveriges Ingenjörer upp 2,7 procent på Dagensopinion.se

Tidningen Byggvärlden skriver om medlemsutvecklingen under 200 bland ingenjörer i byggbranschen, och de främsta fördelarna är av fackligt medlemskap. Läs Rusning till facket under pandemin på Byggvarlden.se 

Till toppen