Sveriges Ingenjörer
Aktuellt

Bättre villkor för högskoleanställda

Det är orimligt att villkoren för de anställda i högskolan på flera sätt är sämre än på arbetsmarknaden i övrigt. Nu verkar dock regeringen äntligen öppna för en förbättring för att göra högskolan till en attraktivare arbetsplats.

I högskolan är 29 procent av den undervisande och forskande personalen visstidsanställd. Det kan jämföras med att bara ett par procent av Sveriges Ingenjörers medlemmar utanför högskolan har sådan osäker anställningsform. Det är inte ovanligt högskolorna staplar visstidsanställningar på varandra tills den anställde passerat 40 års ålder.

– Äntligen tar regeringen tag i den här frågan, som vi drivit under så många år. Med tryggare anställningar får forskare mer energi att bedriva en god undervisning och vågar satsa på en djärvare, mer framtidsinriktad, forskning, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Nu får Universitetskanslersämbetet ett antal nya uppdrag. Myndigheten ska se över hur högskolorna använder visstidsanställningar och följa upp deras strategiska arbete med rekrytering, karriärvägar och meriteringssystem. För att högskolorna ska kunna förändras i sitt sätt att arbeta måste dock den del av anslagen som de kan använda fritt och långsiktigt vara tillräckligt stora, anser Sveriges Ingenjörer.

I uppdraget ingår att kartlägga andra meriteringsgrunder än egen forskning, det vill säga hur skicklig personen är på undervisning, att koppla samman forskning och utbildning samt att samverka med omgivande samhälle.

– Det måste bli lättare att röra sig mellan akademi och den övriga arbetsmarknaden. Då behöver forskningsmeriter från näringslivet få betydelse vid anställning och befordran inom högskolan, säger Ulrika Lindstrand.

Till toppen