Sveriges Ingenjörer
Nyheter 22 april 2021

Andreas Nyström ny vice ordförande för Saco-S

Saco-S företräder närmare 90 000 akademikermedlemmar i förhandlingar inom statlig sektor. På torsdagen valdes Andreas Nyström, chef för förhandlingsområdet offentlig sektor vid Sveriges Ingenjörer, till vice ordförande.

Det är glädjande att ha fått förtroendet, vi har många viktiga frågor att ta oss an och utveckla stödet till våra förtroendevalda i de statliga verksamheterna.

Andreas Nyström

förhandlingschef offentlig sektor Sveriges Ingenjörer/vice ordf. Saco-S

Saco-S är en sammanslutning av 19 Saco-förbund, där Sveriges Ingenjörer utgör det största. Saco-S företräder nästan 90 000 akademiker och förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker och förhandlar med Arbetsgivarverket om kollektivavtal för bland annat löner, pensioner, semester och föräldraledighet.

Andreas Nyström är chef över förhandlingsområdet Offentlig sektor, på  förbndets förhandlingsavdelning. Området företräder och ger stöd till medlemmar inom statliga, kommunala och regionala verksamheter. 

Omkring 22 000 medlemmar i Sveriges Ingenjörer jobbar i offentlig sektor. Omkring hälften, ca 11 000, jobbar i statliga verk och myndigheter där också högskolorna ingår.

Andreas Nyström är själv civilingenjör i kemiteknik och har sedan 2006 disputerad på KTH. Han har tidigare bland annat varit lokal ordförande för Saco-S på Karolinska institutet.

Mer om Saco-S 
Klicka här för att komma till Saco-S webbplats

Ingenjörens nyhetsbrev/Offentlig sektor

Förbundets medlemstidning Ingenjören bevakar offentlig sektor genom ett nyhetsbrev riktade till ingenjörer verksamma inom kommun, region, myndighet, högskola och universitet. Brevet skickas ut sex gånger år.

Klicka här för att komma till Ingenjörens hemsida och prenumera på nyhetsbrevet 

Till toppen