Sveriges Ingenjörer
Debatt 26 april 2021

"Få in immaterialrätt i ingenjörsutbildningarna"

Intellektuell äganderätt borde bli välbekant för fler. Tillsammans med PRV i en debattartikel på Ny Teknik Opinion, riktar förbundet en uppmaning till regeringen och lärosätena om att få in immaterialrätt i ingenjörsutbildningarna. 
Med nya tekniska lösningar skapas nya affärsmöjligheter för etablerade företag och startups. Teknisk utveckling bidar även till hållbar omställning. Sveriges behöver ha ett gott skydd för immateriella tillgångar..

Ulrika Lindstrand & Peter Strömbäck

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer & generaldirektör PRV

Sveriges Ingenjörer organiserar 160 000 ingenjörer – studenter, forskare, egenföretagare och andra  yrkesverksamma som utvecklar tekniska lösningar. Dessa ingenjörer behöver utbildning om immaterialrätt vilket bör läggas in redan i grundutbildningen. Hur går man till väga för att säkra en ny teknisk idé? Går det att ta patent på en algoritm? Det är bara några exempel på frågeställningar där grundläggande kunskaper i immaterialrätt kan göra skillnad.  

Ulrika Lindstrand & Peter Strömbäck

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer & generaldirektör PRV

World Intellectual Property Day 2021 är utlyst av FN-organet World Intellectual Property Organization (WIPO) för att uppmärksamma betydelsen av immaterialrätt för att bygga starkare, mer konkurrenskraftiga och motståndskraftiga företag.

Läs mer på WIPO:s hemsida

Till toppen