Sveriges Ingenjörer
Opinion Debatt 30 juni 2021

"Det är inte bara i norra Sverige efterfrågan finns"

Enorma, tekniktunga satsningar riskerar att gå om intet om företagen inte kan rekrytera tillräckligt kompetent personal. Utan ingenjörer kommer satsningarna inte att bli verklighet, skriver förbundet på Norra Debatt.

Med enorma, tekniktunga investeringar ligger vägen öppen för en blomstring av sällan skådat slag i nordligaste Sverige.

Northvolt, Hybrit och H2 Green Steel är företagsnamn kända i hela landet och med planer som röner uppmärksamhet världen över. De utlovar en transformation mot ett hållbart samhälle med stöd av den bästa kompetensen.

Men dessa satsningar riskerar att gå om intet om företagen inte kan rekrytera tillräckligt kompetent personal – i synnerhet högskoleingenjörer och civilingenjörer.

På Luleå tekniska universitets hemsida riktar sig Northvolts vd Peter Carlsson i en video till kemiingenjörerna: ”Vi kommer att behöva många unga duktiga kemister.” Budskapet är tydligt. Utan ingenjörerna blir det svårt för företaget att uppnå sin potential i norra Sverige.

Trots stor och växande efterfrågan tillhör Västerbotten de län där ingenjörerna tjänar minst i landet.

Lön och goda villkor bidrar starkt till att göra en arbetsgivare attraktiv och locka till sig kompetens.

De jobb som nu utannonseras kräver i många fall färsk kompetens, antingen från unga nyutbildade eller från yrkesverksamma med fortbildning.

För många nyutbildade i de nordligaste länen väntar bättre löner om de flyttar söderut. Men det ökade distansarbetet har fört med sig att många ingenjörer inte ens måste flytta för att ta ett bättre betalt jobb någon annanstans.

För det är inte bara i norra Sverige som efterfrågan finns.

Ingenjörsföretag över hela landet upplever nu en snabb återhämtning. I maj visade Konjunkturinstitutets barometer, som mäter förväntningarna på ekonomin framöver, den högsta nivån sedan mätningarnas start. Samtidigt anger allt fler arbetsgivare, inom både tjänste- och industrisektorn, en ökad efterfrågan på ingenjörer.

Detta gör det ännu svårare att konkurrera om ingenjörerna.

Parallellt med industrisatsningarna svettas kommunalråden i nordligaste Sverige över hur de ska möta kraven.

Den kommande bristen på behöriga lärare gör att ledande kommunpolitiker i Skellefteå öppnat för högre löner för att anpassa sig till ”marknadsläget”. En insikt som fler ingenjörsarbetsgivare borde ta fasta på.

Utan ingenjörer kommer satsningarna inte att bli verklighet. Det är dags att arbetsgivarna i de nordligaste länen visar att de menar allvar med sina uppmaningar till ingenjörerna.

Nu är tiden mogen för att gå från ord till handling och belöna ingenjörerna för det värde de tillför till nytta för företagen och samhället.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Lista över relativa lönelägen

Riksgenomsnitt: 100 

 1. Stockholms län: 106,9
 2. Uppsala län: 99,9
 3. Skåne län: 99,0
 4. Hallands län: 98,8
 5. Västra götalands län: 98,0
 6. Västmanlands län: 96,9
 7. Örebro län: 96,7
 8. Södermanlands län: 96,1
 9. Gävleborgs län: 95,7
 10. Dalarnas län: 95,2
 11. Kalmar län: 94,3
 12. Östergötlands län: 94,1
 13. Kronobergs län: 93,7 
 14. Jönköpings län: 93,2
 15. Värmlands län: 92,7
 16. Västerbottens län: 92,6
 17. Blekinge län: 92,4
 18. Jämtlands län: 92,4
 19. Norrbottens län: 92,4
 20. Västernorrlands län: 91,4

Om listan

Länens relativa löneläge baseras på Sveriges Ingenjörers lönestatistik. 

Varje individ i länet jämförs med en grupp individer i privata sektorn totalt med samma examensår, utbildningsgrupp och befattningsgrupp. Utbildningsgrupperna är civilingenjörer, högskoleingenjörer, annan högskoleutbildning samt gymnasieingenjörer med flera. Befattningsgrupperna är fyra till antalet: chefer och företagsledare, projektledare, specialister samt annan befattning. Hänsyn tas också till om ingenjören har rätt till övertidsersättning eller inte.

 

"Det är helt nödvändigt att fler arbetsgivare på allvar börjar använda löneverktyget" säger förbundsordförande Ulrika Lindstrand på fackförbundet Sveriges ingenjörer.

Klicka här för att komma till SR Ekots inslag på Sverigesradio.se

Lönerna för ingenjörer skiljer sig ganska mycket över landet.Det visar Sveriges Ingenjörers nya lista över länens relativa lönelägen.  

Klicka här för att komma till artikeln på Ingenjoren.se 

Till toppen