Sveriges Ingenjörer
Opinion

Arbetsmiljöverket blundar för snabba förändringar i arbetslivet

Arbetsmiljöverket tar inte chansen att snabbt anpassa sina föreskrifter till ett modernt arbetsliv. När verket nu presenterar sina åtgärder efter en remissrunda, sker inga konkreta förbättringar. Otydligheten består eftersom inga tydliga riktlinjer finns kring hem- och distansarbete.

Arbetsmarknadens remissinstansers kritik var bitvis hård när Arbetsmiljöverket förra året presenterade sin översyn av alla de 2 600 föreskrifterna för arbetsmiljön. I regelförnyelsen tog Arbetsmiljöverket i princip bort allt i allmänna råd som gäller distans- eller hemarbete. Under hela 2021 har verket utrett remissinstansernas svar, men ändringarna lyser med sin frånvaro i svaren.

– Vi kommer även i fortsättningen att leva i ett regelvakuum vad gäller hem- och distansarbete. Arbetsmiljöverket backar in i framtiden och har inte insett vidden av de stora förändringar vi ser på arbetsmarknaden just nu, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

9 av 10 ingenjörer har jobbat hemma under pandemin och 6 av 10 vill fortsätta med det i någon utsträckning även framöver, visar Sveriges Ingenjörers undersökning bland medlemmarna. Samtidigt finns orosmoln som pekar på att belastningsproblem och vantrivsel ökar.

– De nya förslagen kommer sannolikt att försämra arbetsmiljöskyddet för den enskilde. Det kan inte vara lagstiftarens mening att ansvaret för hem- och distansarbete ska undantas i föreskrifterna, säger Ulrika Lindstrand.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter har en viktig funktion på arbetsmarknaden. Föreskrifterna tolkar och konkretiserar arbetsmiljölagen. Sedan används de av parterna på arbetsmarknaden för att diskutera lösningar på arbetsmiljöproblem på arbetsplatserna.

Arbetsmiljöverket preciserar i sin remissrapport att systematiskt arbetsmiljöarbete i fortsättningen ska gälla även distansarbete. I praktiken ger dock detta ingen konkret vägledning på arbetsplatserna.

– I praktiken blir det svårt för den enskilde att ställa krav, det blir ingen konstruktiv samverkan kring arbetsmiljöfrågor vid arbete hemifrån. Det som behövs är ett entydigt regelverk som slår fast arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön oavsett var arbetet utförs, säger Ulrika Lindstrand.

Kontakt

Magnus Skagerfält, utredare, magnus.skagerfalt@sverigesingenjorer.se. 08-613 80 28

Tidigare artiklar om arbetsmiljö

Tydliga regler underlättar flexibelt arbetsliv
- 26 april 2021

Arbetslivet har förändrats snabbt det senaste året. 8 av 10 uppger nu att de jobbar hemifrån. För många har det varit en positiv upplevelse. Sveriges Ingenjörers tidigare undersökningar visar att ungefär hälften anser att livet i stort blivit bättre av mer hemarbete. Men nu börjar vi också upptäcka illavarslande tecken kopplade till hemarbetet.

Hemarbete förbättrar balansen i livet  - men inte för de unga
- 11 februari 2021

Tydligare arbetsgivaransvar vid distansarbete i hemmet är helt nödvändigt för ett hållbart arbetsliv, både idag och i framtiden. Det visar sig i resultaten från förbundets nya medlemsundersökning och det är en av signalerna i den nya nationella arbetsmiljöstrategin. 

 

Till toppen