Sveriges Ingenjörer
Opinion 14 februari 2023

Givande möte med ministern om ingenjörernas behov av utbildning

Ingenjörer växer inte på trän och det behövs tidiga satsningar på matte i grundskolan och fortsatt tryck på högskolan att utveckla kursutbudet för yrkesverksammas behov. Det lyfte Sveriges Ingenjörer vid ett möte med arbetsmarknadsminister Johan Pehrson.

Från vänster syns Sophia Metelius, Johan Pehrson, Per Norlander och Johan Kreicbergs

Samhället står inför stora tekniska utmaningar på en rad områden och här ställs ofta hoppet till ingenjörernas förmågor. Men ingenjörer växer inte på träd och det behövs politiska insatser för att ta tillvara och utveckla både dagens och morgondagens ingenjörer.

Tidiga satsningar på matte i grundskolan och fortsatt tryck på högskolan att utveckla kursutbudet för yrkesverksammas behov var några saker som Johan Kreicbergs och Per Norlander lyfte när de den 14 februari träffade arbetsmarknadsminister Johan Pehrson och hans statssekreterare Sophia Metelius.

Ska det bli några nya ingenjörer behövs unga med kunskaper i och intresse för matematik. Men redan tidigt i grundskolan halkar många barn efter och tappet är svårt att hämta upp. Satsningar på matteämnet, bättre möjlighet för ingenjörer som vill byta spår till lärare genom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) var två lösningar som föreslogs under diskussionerna.

För det är genom att fler får intresse för och klarar av matematiken som fler kommer att välja och att klara ingenjörsutbildningen. Idag hoppar häften av före examen. Majoriteten av dessa anger svårigheter med matematiken som skäl till att avsluta utbildningen. Problemet löses inte av nya platser på ingenjörsutbildningen, vilket ofta hävdas i debatten. Även detta var ett viktigt budskap som Sveriges Ingenjörer ville föra fram i samtalet.

Möjligheten till kompetensutveckling är en annan pusselbit för att behålla både den enskildes och företagens konkurrenskraft. Sedan det nya omställningsstudiestödet sjösattes har intresset för att fylla på kunskap visat sig vara stort vilket är positivt samtidigt som det sätter ljuset på den viktiga frågan om ett kursutbud på högskolan som är anpassat för yrkesverksamma. De vill kunna läsa på deltid och på distans och majoriteten av kurserna finns inte tillgängliga med de förutsättningarna. Här framhöll Johan Kreicbergs och Per Norlander vikten av att ministern behöver mana högskolan att fortare anpassa utbudet efter de behov som finns hos de yrkesverksamma.

Detta var några av de ämnen som diskuterades på det givande mötet med arbetsmarknadsministern.

Till toppen