Sveriges Ingenjörer
Nyheter 2 maj 2022

1000 ukrainska ingenjörer stärker svensk arbetsmarknad

Redan till sommaren kan det finnas hundratals ukrainska ingenjörer i Sverige. Det är kompetens som företagen snabbt kan få tillgång till i ett läge då det råder stor efterfrågan på erfarna ingenjörer.

Läs även förbundets debattartikel i Dagens Industri (publ. 16/5)

– Det är lätt att anställa ukrainska ingenjörer som befinner sig på flykt. Det borde vara en självklarhet att alla ingenjörer erbjuds ett jobb med goda villkor redan första dagen de anländer till Sverige, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges ingenjörer.

Sveriges Ingenjörer har kartlagt statistik över yrkesgrupper och gjort uppskattningen att mellan 500 och 2000 ingenjörer kan komma till Sverige under 2022 om flyktingströmmen fortsätter. Detta motsvarar mellan 8 och 31 procent av det totala antalet ingenjörer som examineras varje år från svenska lärosäten.

– Det är ett tacksamt tillskott eftersom efterfrågan på ingenjörer nått en historiskt hög nivå och många företag letar efter just yrkesverksamma ingenjörer. De ukrainska ingenjörer kan stärka företagen, säger Johan Kreicbergs på Sveriges ingenjörer.

Arbetslösheten bland Sveriges Ingenjörers medlemmar är så låg som 1,0 procent: den lägsta på tio år. Samtidigt visar SCB:s arbetskraftsbarometer att fem av de tio utbildningsgrupper som arbetsgivarna uppger att de vill öka antalet anställda av, är olika ingenjörsinriktningar.

Det är ett tacksamt tillskott eftersom efterfrågan på ingenjörer nått en historiskt hög nivå och många företag letar efter just yrkesverksamma ingenjörer.

Johan Kreicbergs
samhällspolitisk chef

Att människor tvingas på flykt är en fruktansvärd konsekvens av krig. Ingenting kan snabbt lindra den bedrövelsen. Men svenska företag kan erbjuda de flyende ingenjörerna en möjlighet att tillämpa sina kunskaper och snabbt etablera sig på arbetsmarknaden.

– Dessutom är många ukrainska ingenjörer redan i dag anställda av svenska företag, både i Sverige och utomlands. Därför finns erfarenhet och rutiner som underlättar, säger Johan Kreicbergs.

För att slå fast utländska ingenjörers kompetens, finns hos Universitets- och högskolerådet verktyg som gör det lätt att bedöma utländska akademikers utbildning.

Sammantaget ser Sveriges Ingenjörer dock inte att särskilda stödformer behöver införas.

– Vi ser inga skäl att subventionera anställningar för fullt kompetenta ingenjörer. Risken är då bara att anställningarna dröjer i väntan på bidrag. Det som är viktigt är att ingenjörerna snabbt kommer i arbete till avtalsenliga löner och goda anställningsvillkor, säger Johan Kreicbergs.

Läs mer:

Det här gör Sveriges Ingenjörer för att stötta Ukraina

 

De ukrainska ingenjörerna

Förbundets rapport har uppmärksammats av flera medier -  till och med i Norge.

SR Ekonomiekot, Ny Teknik, DagensPS, Byggvärlden m. fl. 
Till toppen