Sveriges Ingenjörer

Ett bra förhandlingsläge för ingenjörerna

En mycket stark efterfrågan på ingenjörer, ökade möjligheter till hem- och distansarbete, rekordlåg arbetslöshet för ingenjörer. För ingenjörerna ser det ljust ut och ingenjörer som byter jobb får en dubbelt så hög löneökning mot de som stannar kvar på sitt gamla jobb visar Sveriges Ingenjörers lönestatistik.

Lysande arbetsmarknadsutsikter för ingenjörer

5 av de 10 utbildningsgrupper som flest arbetsgivare uppger att de behöver öka antalet anställda av är ingenjörsinriktningar. Det visar SCB:s nya arbetskraftsbarometer. Efterfrågan är tydligt kopplad till den kompetens som krävs för att klara klimatomställningen, men också de kliv inom digitalisering som många branscher behöver ta.

Vi ser den lägsta arbetslösheten bland våra medlemmar på tio år. SCB:s barometer visar verkligen hur hett eftertraktade ingenjörer är. 

Erfarna ingenjörer växer inte på träd

I Arbetskraftsbarometern bedöms också värdet av erfarenhet inom yrket. Även här sticker ingenjörsutbildningarna ut. Av de 20 med störst skillnad mellan erfarna och nyexaminerade är tio ingenjörsutbildningar. Erfarna ingenjörer växer inte på träd. Arbetsgivare måste erbjuda en bra lön och goda villkor, annars är det någon annan som gör det. Det handlar också om att ge medarbetarna tid och möjlighet till kompetensutveckling och bygga vidare på den goda grund som ingenjörsutbildningen är, poängterar Ulrika Lindstrand.

Hem- och distansarbetet har ändrat spelplanen

Hem- och distansarbetet har ändrat spelplanen och utökat arbetsmarknaden för ingenjörerna. Mer än var tredje ingenjör beredd att söka sig till ny arbetsgivare om inte löneutvecklingen blir bättre. De ökade möjligheterna till hem- och distansarbete bäddar för att många fler ingenjörer får lättare att byta arbetsgivare och snabbare få sin lön.

I Sveriges Ingenjörers medlemsundersökning svarar drygt en tredjedel att de är beredda att byta jobb om löneökningen blir alltför låg. 2 av 3 bedömer att det finns möjligheter eller mycket goda möjligheter att få ett annat jobb med högre lön. 

Även om omvärldsläget är osäkert så är arbetsmarknaden för ingenjörerna stark. Goda ingenjörslöner är framtidsinvesteringar för verksamheter för att klara klimatomställning, digitalisering och innovation understryker Ulrika Lindstrand.

Läs om de goda förutsättningarna

Till toppen