Sveriges Ingenjörer
Nyheter 17 juni 2022

Jan Gulliksen belönas med Levipriset

2022 års Levipris tilldelades idag Jan ”Gulan” Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion vid KTH. Han belönas med priset för sitt stora engagemang inom arbetsmiljö och digitalisering. Priset delades ut av förbundsordförande Ulrika Lindstrand i samband med ett webbinarium om framtidens fysiska och virtuella kontor, där förra årets Levipristagare Maral Babapour Chafi föreläste.

Foto: Marc Feminia
Jag är otroligt glad och stolt över att ha blivit utsedd till mottagare av Levipriset. Det är på sätt och vis ett tack till alla som jag samarbetat med inom området digitalisering och arbetsmiljö.

Jan Gulliksen

Levipristagare 2022

Jan Gulliksen, tillika vicerektor på KTH med ansvar för digitalisering av lärosätet, har under hela sin forskarkarriär fördjupat sig i digitalisering och digitalt arbete ur ett arbetsmiljöperspektiv och drivit användarcentrerad utveckling av digitala system. Digitalisering leder till helt nya sätt att lära sig och Jan har utmärkt sig genom att pedagogiskt presentera kunskaper som skapar tydliga insikter hos andra.

Som lärare inom det relativt nya datavetenskapliga ämnet människa-datorinteraktion har Jan undervisat ett tjugotal årgångar av teknologer. Hans fokus är användarcentreringens och användardeltagandets centrala roll för att arbetslivets digitalisering ska kunna genomföras med förbättrad eller bibehållen arbetsmiljö.

Priser innebär alltid en ökad synlighet för ett forskningsområde, och jag hoppas att detta ska bidra till att området får en ökad respekt och fokus eftersom digitaliseringen är en mycket viktig faktor för att vi ska få en god och uppbygglig digital arbetsmiljö.

Jan Gulliksen

Levipristagare 2022

Under sin forskarkarriär har Jan åstadkommit en stor produktion inom området. De senaste åren har hans arbete kring digital arbetsmiljö också fått ordentlig spridning:

  • Han är bland annat medförfattare till boken Digitaliseringen och Arbetsmiljön som utsågs till årets HR-bok 2018.
  • Han har anpassat en metod för att genomföra digitala skyddsronder både inom KTH och på andra arbetsplatser. Verktyget ”Användbarhetsronden” har blivit svensk standard för att genomföra digitala skyddsronder.
  • Han arbetar även myndighetsövergripande på strategisk nivå då han bland annat sitter i insynsrådet till Arbetsmiljöverket och driver frågor om digital arbetsmiljö utifrån arbetsmiljöverkets perspektiv.
  • Han pratar ofta i offentligheten om digitalisering och arbetsmiljö; 2012-2016 ledde han regeringens digitaliseringskommission och nu sitter han i regeringens digitaliseringsråd.
  • Han har också verkat som digital champion of Sweden för EU-kommissionens räkning.

Webbsändningen av föreläsningen där priset delades ut kan ses i efterhand via länken nedan. Prisutdelningen startar 00:45:54 in i sändningen.

Framtidens fysiska och virtuella kontor

Om Levipriset

Levipriset instiftades 2004 och är uppkallat efter den svenska stressforskningens nestor, professor emeritus Lennart Levi.

Priset delas ut av Sveriges Ingenjörer och syftar till att uppmärksamma ingenjörernas roll för utvecklingen av en bra arbetsmiljö.

Pristagaren tilldelas en prissumma på 50 000 kronor.

Undersök er digitala arbetsmiljö!  Det råder Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion vid KTH, som har fått Sveriges ingenjörers arbetsmiljöpris 2022.

Läs artikeln Digital arbetsmiljö ska också granskas  - på Duochjobbet.se

Till toppen