Sveriges Ingenjörer
Opinion Debatt 13 oktober 2022

Arbetsmiljöverket blundar för det nya arbetslivet

Tiden har sprungit ifrån Arbetsmiljöverket. Den nya struktur för föreskrifter och allmänna råd som har presenterats tar inte höjd för digitaliseringen och dess effekter på arbetsmarknaden, med hybridarbete som innebär arbete både på kontoret och hemifrån. Förbundets Johan Kreicbergs skriver på Altinget med Akavias samhällspolitiska chef

Klicka här för att läsa debattartikeln på Altinget.se 

Under en andra remissvända till arbetsmarknadens parter har Arbetsmiljöverket lyft fram att det ska bli lättare att förstå och använda myndighetens regler så att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Men trots det gedigna arbetet, med flertalet inspel från oss fackliga organisationer, har myndigheten misslyckats. Luddiga formuleringar och förenklingar har prioriterats framför tydlighet, vilket visar att Arbetsmiljöverket inte hänger med i utvecklingen.

Digitaliseringen har inneburit att arbetet blir alltmer oberoende av rum och tid. Det är nu möjligt att genom bland annat säkrare datasystem och tillgänglig IT-service få ihop vardagen genom att jobba från både sommarstugan och hemifrån.

Vi kan räkna med att en majoritet av tjänstemännen förlägger en del av sitt arbete hemifrån eller på annat sätt på distans. Av ingenjörerna är det exempelvis en överväldigande majoritet, nio av tio, som uppger att de uppskattar möjligheten att flexibelt variera att arbeta hemma och på kontoret. Nästan alla Akavias medlemmar vill fortsätta att kombinera arbete hemifrån med arbete från kontoret.

Det blir också allt vanligare att kontoren anpassas till att vara mer av en plats för möten och inspiration, än för enskilt arbete. Många gånger planerar arbetsgivare för att alla medarbetare inte får plats att arbeta på kontoret samtidigt. Detta är en utveckling som har pågått i flera år, men som på allvar tog fart och har blivit vardag för många efter att restriktionerna släppts.

För Akavias och Sveriges Ingenjörers medlemmar, som är högutbildade akademiker, har det hybrida arbetet gett flera positiva effekter. Många uppger att de får en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv och den minskade tiden för pendling leder till mindre stress för många. Samtidigt finns det risker förknippade med distansarbete. Det blir svårare att sätta gränser mellan arbete och fritid. 

För akademiker är det hög arbetsbelastning och stress som är de största arbetsmiljöriskerna. Ohälsa kopplat till distansarbete har ofta att göra med belastningsergonomi och stillasittande arbete i felaktiga arbetsställningar. Även om arbetet sker på annan plats än kontoret har arbetsgivaren, i praktiken cheferna, fullt ut ansvar för arbetsmiljön.

Johan Kreicbergs & Patrik Nilsson

samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer & samhällspolitiskachef Akavia

Att kunna följa upp och fullfölja den arbetsuppgiften är en ny utmaning för cheferna.

Arbetsmiljön måste anpassas för att fungera i nya arbetssätt. Tydliga råd och vägledningar för att skydda anställda är vad som behövs. Vi vill därför att Arbetsmiljöverket gör ett omtag. Redan i ett remissförfarande 2019 framförde vi att utvecklingen mot ett allt flexiblare arbetsliv behöver lyftas. I dag har de skrivningar om distansarbete som fanns, exempelvis om användning av bildskärmar, tagits bort. Det krävs en samlad genomgång av regleringar kring långvarigt arbete på distans där det blir enklare att överblicka, hitta, förstå och använda reglerna.

Som fackliga organisationer står vi upp för en stabil arbetsmarknad som hittar sätt att hantera de förändringar som det hybrida arbetet för med sig. Det går inte att blunda för den faktiska verkligheten som Arbetsmiljöverket gör. Det hybrida arbetet är det moderna arbetet och det är här för att stanna.

Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef Akavia

Till toppen