Sveriges Ingenjörer
Opinion Debatt 21 oktober 2022

DEBATT: Industrins klimatomställning är nödvändig!

Klimatomställningen är i högsta grad en facklig fråga och det kräver kompetensstärkande insatser. Det skriver förbundsordförande UIlrika Lindstrand och övriga ordföranden i Facken inom Industrin, på Aktuell Hållbarhets debattsida.  

Klicka här för att läsa artikeln på Aktuell Hållbarhets debattsida

Att klimatomställningen är en förutsättning för mänsklighetens framtid är odiskutabelt. Alla och i allra högsta grad politiken, måste hjälpa till att driva utvecklingen mot minskade utsläpp i linje med de forskningsbaserade klimatmålen. För facken inom industrin är det självklart att även fackförbunden har en viktig roll i detta arbete. Att gemensamt påverka för ett gott arbetsliv och ett gott samhälle är en facklig grundfråga.  

 

Att ligga i klimatomställningens framkant skapar stolthet och motivation hos dem som jobbar inom svensk industri.

Ulrika Lindstrand, Martin Linder, Marie Nilsson, Per-Olof Sjöö & Eva Gouvelin

ordföranden i Facken inom industrin

För industrins anställda handlar klimatomställningen också om att värna jobben, nu och i framtiden. Det handlar till exempel om investeringar för fossilfritt stål, elmotorer och effektiva förpackningslösningar som bidrar till att våra industriföretag kommer vara konkurrenskraftiga även i framtiden. Rätt genomförd blir industrins klimatomställning en stor möjlighet att skapa jobb och välfärd runtom i hela landet.

För att människor ska acceptera och stå bakom de förändringar som behöver genomföras måste vi ha en inkluderande och rättvis omställning. Med hjälp av kunskap, inflytande och samarbete kan de lokala facken i landets industriföretag göra reell skillnad genom att tillsammans med arbetsgivarna skynda på utvecklingen. Det lokalfackliga engagemanget behöver kompletteras med kompetensstärkande insatser. De som jobbar inom industrin måste få möjlighet att ställa om och utvecklas till framtidens industrijobb. Här är fackets roll tydlig! 

Nyligen genomförde Facken inom Industrin ett seminarium som belyste de fackliga ingångarna i klimatfrågan och det stora engagemang som finns på arbetsplatserna. För att omställningstakten ska kunna trappas upp måste engagemanget tas tillvara.

Därför behövs:

1. Mer dialog och fackligt inflytande. På många arbetsplatser inom industrin pågår sedan länge ett omställningsarbete. När produkter, processer och affärsstrategier klimatanpassas förändras kompetensbehoven. Det är viktigt att facken lokalt är inkluderade i arbetet, får information och möjlighet att bidra med erfarenheter och lösningar. 

2. Mer strategiskt kompetensutvecklingsarbete i företagen. När jobben förändras blir möjligheten till kontinuerlig kompetensutveckling allt viktigare. Det behövs ett långsiktigt arbete i företagen, och de lokala facken behöver involveras. Det måste finnas tid avsatt till kompetensutveckling samtidigt som arbetsgivaren måste vara tydlig med vilka kompetenser som behövs i framtiden.    

3. Fler kurser och utbildningar för yrkesverksamma. Parterna på arbetsmarknaden har lagt grunden för ett nytt omställningsstudiestöd som nu implementeras. Det skapar utmärkta möjligheter för yrkesverksamma att vidareutbilda sig inom områden som gör dem rustade för den gröna omställningen. För att detta ska bli verklighet måste politiken skapa förutsättningar för ett kursutbud, på till exempel högskolan och yrkeshögskolan, som är anpassade för yrkesverksammas situation. Kompetensförsörjningen är avgörande för att industrins omställning ska bli framgångsrik! 

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer 

Martin Linder, förbundsordförande Unionen

Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall 

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande, GS-facket

Eva Guovelin, förbundsordförande, Livsmedelsarbetarförbundet

Facken inom industrin är ett samarbete mellan fackförbund som organiserar anställda inom industrin. Sveriges Ingenjörer ingår i Facken inom industrin tillsammans med är GS-facket, ­Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall och Unionen. När förbunden agerar gemensamt gör de det under namnet Facken inom industrin.

Facken inom industrin har tillsammans med arbetsgivarorganisationer inom industrin undertecknat Industriavtalet.

Läs mer om samarbetet på Facketinomindustrin.se

Till toppen