Sveriges Ingenjörer
Opinion Debatt 20 december 2022

Upprätta standardavtal – för att hjälpa ukrainare

Sveriges Ingenjörer välkomnar att Arbetsförmedlingen (Af) för en dialog med departementet för att hitta en lösning för ukrainare att göra praktik i Sverige. Förslagsvis kan Af och Kammarkollegiet ta fram ett standardavtal för försäkringsskydd. Förbundsordförande Ulrika Lindstrand i sluteplik på Expressen Debatt. 

Sveriges Ingenjörer noterar i repliken från Arbetsförmedlingen (AF) att man självklart vill att ukrainska flyktingar ska få möjlighet att arbeta och försörja sig i Sverige, men att som myndighet måste gällande regelverk följas. Men vi förväntar oss mer av Arbetsförmedlingen och har förslag till att nå målet.

Sveriges Ingenjörer välkomnar att Af för en dialog med departementet för att hitta en lösning, men vi kan inte vänta på nya reformer - särskilt inte när reformer inte behövs.

Att enbart hänvisa till regler gör det svårmanövrerat. Och Af behöver heller inte vänta på ett regeringsbeslut för att lösa frågan om försäkring. Det finns nämligen ett stort utrymme för Af att läsa och tolka myndighetens regleringsbrev. Enligt regleringsbrevet ska Af ta till vara de möjligheter som finns och det i samordning med andra myndigheter och aktörer.  

Vi som vill hjälpa till, till exempel genom att tillhandahålla praktikprogram, är beroende av Af:s vilja att hitta lösningar. 

Tillsammans skulle vi kunna ge en julklapp i form av utvecklade arbetsmarknadspolitiska insatser. Förslagsvis kan Af och Kammarkollegiet ta fram ett standardavtal för försäkringsskydd för praktikanter. Ett avtal att använda i program som exempelvis tar del av medel som ESF har utlyst, riktade för kvinnor och män från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Visionen bör vara densamma som Af:s, att all kompetens gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer 

Till toppen