Sveriges Ingenjörer
Nyheter Opinion 4 maj 2023

Neddragningar vid Volvo Cars

Volvo Cars vill minska antalet anställda med omkring 1 300 tjänstemän i Sverige. Nu inleds förhandlingar mellan lokalfackliga och företagsledningen. 

Det här är verkligen ett trist besked för de anställda. Volvo Cars är ett av Sveriges största industriföretag och en ledande aktör på den internationella fordonsmarknaden. Mycket är tack vare sina framstående ingenjörer. Den förhandlingsprocess som nu inleds måste få ha sin gång. Men viktigt att komma ihåg är att ingenjörernas insatser även framöver kommer vara helt avgörande för företagets fortsatta teknikomställning och för att hävda sig i en tuff konkurrens.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

I ett pressmeddelande på torsdagen (4/5) meddelade Volvo Cars att man kommer genomföra neddragningar av anställda och minska antalet konsulter samt inköp av tjänster. Antalet anställda som berörs uppskattas tilll 1300 på tjänstemannasidan, varav ungefär 1 100 tjänster vid den globala operativa enheten Volvo Personvagnar AB. Bolaget hänvisar till kostnadsskäl och effektivisering. Ett motsvarande varsel i samma storleksordning lades 2020. 

Förbundets medlemmar företräds av den lokalfackliga akademikerföreningen vid Volvo Cars - Akademikerna Volvo Cars. Föreningen organiserar omkring 3500 medlemmar och är lokalfacklig organisation för alla anställda som är medlemmar i något av Saco:s förbund. Ingenjörer utgör föreningens i särklass största medlemsgrupp. 

Vad innebär varsel?

Varsel är en skyldighet för arbetsgivaren att informera Arbetsförmedlingen om en driftsinskränkning, förutsatt att minst fem anställda berörs. Det är en åtgärd för att ställa om samhälleliga resurser och det är vanligt att arbetsgivare varslar fler än som sedan sägs upp och ibland dras varsel helt tillbaka. Förhandlingar mellan arbetsgivare och fack sker innan de exakta antalet som måste lämna arbetsplatsen avgörs. Har en arbetsgivare kollektivavtal sker det med fackliga organisationer i partsställning. Om en arbetsplats har kollektivavtalsanslutning är de anställda som tvingas sluta berättigade till stöd av de olika omställningssorganisationer som finns och fungerar inom partsmodellen på svensk arbetsmarknaden. 

Läs mer om varsel och neddragningar 

Tips vid uppsägning på grund av arbetsbrist

  • Lägg inte för stor vikt vid rykten. Innan du har fått något bekräftat bör du sitta lugnt i båten och avvakta ytterligare information.
  • Är du orolig? Kontakta de förtroendevalda på arbetsplatsen. Om någonting är på gång har de förmodligen kännedom om det.
  • Se till att ditt CV är uppdaterat. Om du har varit länge på en arbetsplats är det vanligt att uppgifter om till exempel vidareutbildningar eller andra meriter inte finns med.
  • Får du en enskild överenskommelse att skriva på? Se till att det är skäligt. Ska du jobba under uppsägningstiden? Får du ta andra anställningar? Alla sådana detaljer är viktiga att ha koll på, och experterna på Sveriges Ingenjörer kan hjälpa dig med det. OBS: Att din anställning upphör på grund av arbetsbrist måste framgå i avtalet, annars kan det leda till strul med a-kassan och din inkomstförsäkring.
  • Du kan tacka nej. Att teckna en enskild överenskommelse om att du ska sluta är frivilligt, vilket är viktigt att komma ihåg.
  • Hör alltid av dig till dina fackliga ombud om du har frågor.

Svenska Dagbladet 

Johan Kreicbergs, chefsekonom samt chef för politik och påverkan vid Sveriges ingenjörer, är förvånad över Volvos beslut. Han påpekar att ingenjörerna är en värdefull grupp och resurs som marknaden efterfrågar. "Näringslivet har under många år påpekat hur svårt det är att hitta rätt kompetens, men så fort man oroar sig för lönsamheten – då säger man upp. Vad sjutton, ni har ju precis klagat på möjligheterna att rekrytera?", säger Johan Kreicbergs.
Ta del av artikeln Chefsekonom om Volvos varsel - ”Kan bli problem” på SvD Näringsliv (+Omni; Omni Ekonomi)

Dagens Nyheter

Ingenjörernas egen fackordförande förstår varslet, men tycker att Volvo Cars borde planerat annorlunda för att undvika det. "Det är en stor besvikelse att vi har hamnat här igen, tre år efter förra varslet", säger Fredric Lundkvist, ordförande för Akademikerna.
Ta del av artikeln Facket om Volvo Cars varsel - ”Stor besvikelse” på DN Ekonomi

SR P4 Väst 

Akademikerföreningens Fredrik Lundkvist tror inte att de varslade kommer att behöva gå arbetslösa länge.
Ta del av inslaget Facket om beskedet från Volvo - En stor besvikelse i SR P4 Väst 4 maj /via Sverigesradio.se

SR P4 Göteborg

Volvo Cars varslar uppemot 1300 anställda. Det berör tjänstemän så som ingenjörer och konsulter men ännu vet inte vilka roller som försvinner. Fredric Lundkvist, ordförande Akademikerna Volvo Cars berättar vad medlemmarna tycker om beskedet.
Ta del av inslaget  Tjänstemän offer för storvarsel på Volvo Cars - "Nä men inte nu igen" i SR P4 Göteborg 4 maj /via Sverigesradio.se

Göteborgs-Posten

"Vi är besvikna från facket på att vi ska behöva gå igenom ett varsel igen. Det känns verkligen inte bra. Vi trodde inte att det skulle komma något varsel utan att man skulle kunna lösa det här på något annat sätt. Vi har en process för kompentensskifte men företaget valde att göra detta i stället och vi tycker definitivt inte att det känns bra. Jag tror inte att de heller tycker att det känns bra", säger Fredrik Lundkvist, ordförande för Akademikerföreningen på Volvo Cars. 
Ta del av artikeln Fackliga reaktionen på varslet inom Volvo Cars -”Oväntat”  via GP.se 

Till toppen