Sveriges Ingenjörer

Tre får förtjänsttecken

Sveriges Ingenjörer delade under årets Ingenjörsfullmäktige ut förtjänsttecken till tre personer som jobbat hårt, framgångsrikt och länge med fackliga frågor för förbundets räkning.
Nyheter
2023-11-23

Förtjänsttecknen går till Ulf Grönberg, Åke Holmqvist och Richard Malmborg.

Från vänster: Ulf Grönberg, Åke Holmqvist & Richard Malmborg

Ulf Grönberg har under många år (28 st) haft ett omfattande lokalfackligt engagemang med ett speciellt intresse för lönefrågorna inom IT/telekom-branschen.

Han har även varit drivande inom förbundets distriktverksamhet i Västerbotten. En väldigt populär aktivitet inom distrikten är Ulfs löneseminarier. 

Ulf har haft många uppdrag inom förbundets verksamhet däribland ett mångårigt fullmäktige- och förbundstyrelsearbete. En väl värdig kandidat till förbundets förtjänsttecken.

Åke Holmqvist under många år varit lokal förtroendevald och ordförande för lokalavdelningen vid SAAB Avionics. Åke har också varit ledamot i förbundets fullmäktige, suttit i förbundsstyrelsen och i förbundets förhandlingsdelegation på TAG-området samt i förbundets valberedning.

Åke har med stor kunnighet, gott omdöme och föredömligt engagemang 
gjort stor nytta för medlemmarna och förbundet. 

Richard Malmborg har i över 30 år, först som ombudsman och därefter som förbundsdirektör verkat i förbundet. Han har också som vice ordförande i Saco gjort mycket för att förbättra relationerna med andra fackförbund. Och har med stort engagemang verkat för medlemmarnas och förbundets bästa. 

När Richard började på Civilingenjörsförbundet hade förbundet ca 60 000 medlemmar och idag har Sveriges Ingenjörer nära 170 000 medlemmar. 

 

Om förtjänsttecken

Sveriges Ingenjörer delar ut utmärkelser för att visa respekt och tack för personliga insatser i förbundets eller samhällets intresse och för att uppmuntra till fortsatt ambassadörskap för förbundet. 

Mottagare av förtjänsttecken söks bland personer som har gjort betydande insatser för förbundet.

Betydande insatser innebär individuella prestationer som är gjorda lokalt, regionalt eller centralt. Effekten av insatserna ska ha gjort specifikt positivt avtryck i förbundets verksamhet. Insatserna kan röra såväl inåtriktat arbete (bl a medlemsstöd och föreningsverksamhet) som utåtriktat (bl a opinionsbildning, ambassadörskap och annat företrädarskap). Särskilt meriterande är insatser som tydligt stödjer förbundets mål.

Tidigare mottagare av förtjänsttecken

Till toppen