Sveriges Ingenjörer
Aktuellt Nyheter Opinion 21 november 2021

60 000 fler ingenjörer kan byta jobb

En ny Sifo-undersökning visar att många fler ingenjörer kan tänka sig byta jobb när det går att välja varifrån arbetet utförs. Detta framgår i en rapport över hur distansarbete och ökad lönekonkurrens kan bidra till att lösa arbetskraftsbristen, som förbundet lanserat. Rapporten bygger bland annat på lönestatistik från förbundets medlemmar. 

Vår rapport visar att kartan kan ritas om. Det finns en grupp av 60 000 ingenjörer att rekrytera bland för arbetsgivare som är beredda att betala konkurrenskraftiga löner och erbjuda goda möjligheter till distansarbete.

Johan Kreicbergs

samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer

Efterfrågan på ingenjörer finns över hela landet. Inte minst är behoven av högteknologisk kompetens stora i den nyindustrialisering som tagit fart i norra Sverige. Traditionellt sett har det varit relativt få ingenjörer som bytt till en ny arbetsgivare utanför den nuvarande arbetsmarknadsregionen. Det visar medlemsstatistik från Sveriges Ingenjörer.

En nyligen genomförd Sifo-undersökning, som förbundet låtit göra, visar dock på potentialen för distansarbete och jobbyten.

 

Sifo-undersökning

 Yrkesverksamma ingenjörer har tillfrågats om de är beredda att ta ett arbete på en annan ort mot en löneökning på 10–15 procent. Svaren fördelades följande: 

  • 8 procent svarade att de skulle kunna tänka sig att flytta för ett sådant erbjudande.
  • 16 procent svarade att de skulle göra det om make/maka/sambo kunde få arbete på den nya orten.
  • 26 procent svarade att de skulle anta erbjudandet om de själva får möjlighet att välja varifrån de utför sitt arbete.

Om undersökningen

Under hösten 2021 gjordes en undersökning bland yrkesverksamma ingenjörer som slumpmässigt rekryterats ur i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade online-panel. Totalt genomfördes drygt 600 intervjuer. Svarsfrekvensen bland målgruppen ingenjörer var 92%

I Sverige finns det cirka 220 000 ingenjörer i yrkesverksam ålder. Undersökningen visar att om arbetet kan utföras på distans utökas antalet ingenjörer som skulle ta ett jobb utanför sin arbetsmarknadsregion med nästan 60 000 (26 procent av samtliga ingenjörer).

Siffrorna finns med i en ny rapport som analyserat konsekvenserna av distansarbete för ingenjörernas arbetsmarknad och arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera den kompetens de efterfrågar. Idag skiljer det 15 procent mellan de län i landet som har lägst respektive högst ingenjörslöner.

 

I en ny situation, där ingenjörerna via distansarbete kan välja bland fler arbetsgivare, blir det svårt att upprätthålla dessa regionala löneskillnader. Med distansarbete får ingenjörerna fler arbetsgivare att välja bland. Det blir lättare att rösta med fötterna, samtidigt som vi vet att ett byte av arbetsgivare ofta är ett effektivt sätt att få upp sin lön.

Johan Kreicbergs

samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer.

Dagens Nyheter rapporterar i en artikel om förbundets undersökning och har intervjuat Johan Kreicbergs.

Förbundets medlemstidning Ingenjören rappporterar i en artikel om rekryteringsplanerna bland några av landets ingenjörsarbetsgivare inför nästa år

SR Ekonomiekot hade i sin podd uppe frågan om den stora efterfrågan på ingenjörer. Johan Kreicbergs medverkar och pekar bland annat på potentialen med distansarbete och att det med låga löner blir svårt för regioner att locka till sig ingenjörer. 

Till toppen