Sveriges Ingenjörer
Nyheter Opinion 14 december 2022

Optimism bland ingenjörerna trots osäkert konjunkturläge

Trots att det kommit tecken på avmattning i konjunkturen är arbetsmarknadsläget fortsatt gott för ingenjörerna. Det visar en ny rapport från baserad på bland annat enkätsvar från Sveriges Ingenjörers medelemmar om deras möjligheter att hitta ett nytt jobb med högre lön.

Ingenjörerna ser en fortsatt stark arbetsmarknad. De satsningar som industrin gör på ny teknik och de rekryteringsbehov som finns i offentlig sektor för att klara energiförsörjningen och upprustningen av försvaret, för att nämna två heta exempel, gör att det finns anledning att se fortsatt ljust på läget

Johan Kreicbergs
Chefsekonom/samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer

Jämfört med resultatet i motsvarande enkät som genomfördes i februari, när alla kurvor pekade uppåt, syns bara en marginell nedgång.

Respondenterna fick också svara på frågan om de trodde att den egna arbetsplatsen skulle anställa fler ingenjörer, och det tror över hälften. Bara 9 procent tror att kollegorna blir färre kommande år. Därtill är arbetslösheten kvar på rekordlåga 0,8 procent.

Till toppen