Sveriges Ingenjörer
Opinion 20 oktober 2021

Stora löneskillnader inom ingenjörskåren

En ny rapport som förbundet tagit fram visar att kvinnor inom de flesta branscher och inriktningar tjänar flera tusen kronor mindre än sina manliga kollegor, varje månad.

Skillnaderna återfinns inom flera centrala teknikområden som är viktiga för klimatomställningen - där företagen själva säger att de vill locka till sig fler ingenjörer, inte minst kvinnliga.

I rapporten Rön om lön och kön har Sveriges Ingenjörer sammanställt och analyserat löneskillnaderna mellan kvinnor och män i ingenjörskåren. Inom flera av de teknikområden som är centrala för klimatomställningen uppgår skillnaden till mellan 4000 och 8000 kronor per månad, ibland ännu mer. Det handlar om utbildningsinriktningar såsom elektro/energi, kemi och bygg. En förklaring är att män oftare har högre positioner vilket ger en högre lön men även när befattning och ansvar är mer lika återfinns kvinnor i den lägre delen av lönespannet.

Andelen kvinnor på ingenjörsutbildningarna inom energi- och elektroteknik är bara tjugo procent. Det borde ligga i varje arbetsgivares intresse att både höja lönen och andelen kvinnor som vill läsa de här inriktningarna.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörers rapport visar även att skillnaderna mellan män och kvinnors ingångslöner befästs, från att några år tillbaka ha visat på en minskande trend. Skillnaden för alla ingenjörsgrupper uppgår nu till drygt 1100 kronor.

Många ingenjörsarbetsgivare pratar gärna om att de vill att fler kvinnor ska bli ingenjörer. Då kan de inte samtidigt skicka signalen att kvinnors kompetens värderas lägre.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Om arbetsgivarna menar allvar måste de se till att kvinnor får samma möjlighet till en bra karriär och löneutveckling och utjämna de löneskillnader som fortfarande finns.

Skillnader i medellön per månad för Civilingenjörer

Alla ingenjörer
Kvinnor 50 600 kr, Män 56 700 kr

Elektro-/energiteknik
Kvinnor 49 700 kr, Män 57 900 kr 

Bygg
Kvinnor 53 000 kr, Män 59 500 kr 

Kemi-/bioteknik
Kvinnor 51 200 kr, Män 56 200 kr  

Skillnader i medellön per månad för högskoleingenjörer

Alla ingenjörer
Kvinnor 43 200 kr, Män 47 000 kr       

Elektro-/energiteknik
Kvinnor 42 300 kr, Män 46 300 kr

Bygg
Kvinnor 40 400 kr, Män 43 400 kr

Kemi-/bioteknik
Kvinnor 43 600 kr, Män 48 800 kr    

Läs rapporten

Dagens Nyheter rapporterar i en artikel om förbundets nya rapport. 

Klicka för att komma till Kvinnliga ingenjörers löner släpar fortfarande efter männens på DN Ekonomi

Till toppen