Sveriges Ingenjörer

Sveriges långpendlare bildar 13 nya Teamstrakter

Distansarbetet ökar snabbt. På Gotland och i Härjedalen har antalet långpendlande ingenjörer i det närmaste fördubblats på några få år. I totalt 13 Teamstrakter har långpendlingen in till storstäderna exploderat efter pandemin, vilket kan påverka lönerna för många ingenjörer.
Nyheter
2024-05-14

Det visar en ny rapport från Sveriges Ingenjörer, som visar hur 87 000 medlemmars arbetsliv har förändrats genom distansarbete sedan 2019. Längre ned på sidan kan du ladda ned hela rapporten.

– Vi har undersökt var ingenjörerna bor och var de jobbar före respektive efter pandemin och listat 13 så kallade Teamstrakter. Det är områden som har sett en särskilt stor ökning av långdistanspendlare sedan 2019, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer. 

På Gotland och i Härjedalen har antalet långpendlande ingenjörer i det närmaste fördubblats på några få år.

– Vår slutsats är att dessa distansarbetare lockats av lägre bostadspriser och närheten till naturen, säger Johan Kreicbergs. 

Undersökningen omfattar enbart ingenjörer, men totalt arbetar nu 1,8 miljoner svenskar regelbundet på distans. Det ökade distansarbetet kan komma att få stora effekter på samhället.

– Det gäller alltifrån skattesystem till offentliga investeringar och bostadspriser. Löneskillnaderna är också en viktig faktor. En ingenjör i Stockholm tjänar cirka 20 procent mer än ingenjörer med liknande roller i exempelvis Västernorrland och Norrbotten, där Timrå respektive Haparanda ligger, säger Johan Kreicbergs.

Ökning av ingenjörer som har mer än 10 mil till arbetsplatsen

*För Arvika bör ökningen tolkas med försiktighet då antalet långpendlande ingenjörer är färre än 20. 

Långpendlingen har sedan 2019 ökat kraftigt i 13 Teamstrakter.

 

 

Stockholm–Solna 

Göteborg 

Malmö–Lund 

Övriga

Visby/Gotland 

62%  

  

  

  

Sveg/Härjedalen 

  

  

  

 43% 

Falun 

 54% 

  

  

  

Värnamo 

  

  

  

42%  

Lidköping 

  

 48% 

  

  

Ljungby 

  

  

 29% 

  

Habo 

  

  

  

 41% 

Haparanda 

59%  

  

  

  

Hofors 

68% 

  

  

  

Gävle 

48%  

  

  

  

Timrå 

62%  

  

  

  

Borlänge 

49%  

  

  

  

*I Arvika rör det sig om så få individer per pendlingsdestination att vi väljer att inte redovisa resultatet i tabellen.

I rapporten Distansarbetsrevolutionen använde Sveriges Ingenjörer anonymiserade uppgifter om postnummer för hem och arbetsplats för 100 000 ingenjörer under 2019 och 2024. Vi har i denna analys endast använt oss av uppgifter för de medlemmar som vi har registrerade både 2019 och 2024. Totalt innebär det att analysen baserar sig på 86 700 individer.  

Vi har matchat postnumrens mittpunkter för att ta fram uppskattningar på våra medlemmars avstånd till sina arbetsplatser. Svenska postnummer är femsiffriga och många postnummer framför allt i storstäderna täcker enbart en begränsad geografisk yta. För att kunna analysera flyttningarna och identifiera Sveriges teams-trakter har vi grupperat postnummerområdena på tvåsiffernivå. Därefter har vi matchat dessa tvåsiffriga postnummer till en större ort i postnumrets centrum, vilket är den ort som redovisas i den här analysen.

Ladda ned hela rapporten om Teamstrakter

Till toppen