Sveriges Ingenjörer

Hög tid att få fler ingenjörer att nå examen

En rapport från Statistiska centralbyrån visar att endast hälften av studenterna på ingenjörsprogrammen tar examen. Sveriges Ingenjörer är oroat över andelen avhopp från utbildningarna och att den låga genomströmningen har varit konstant alltför länge.
Nyheter
2023-12-19

Ingenjörsstudenterna hade också den lägsta andelen examinerade inom utsatt tid bland de större yrkesexamina 2021/22.

– Vi måste få upp andelen studenter som fullföljer sin utbildning. Ingenjörerna tillhör de yrkesgrupper som är mest eftertraktade på arbetsmarknaden och de behövs för att möta samhällets behov av kompetens inom områden som klimatomställning och digitalisering, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.   

Det finns många anledningar till avhopp från ingenjörsutbildningarna, men det som sticker ut är att många studenter saknar tillräckliga förkunskaper i matematik. Här behövs insatser redan i grundskolan.  

– Ingenjörsutbildningarna kräver goda förkunskaper i matematik, men många studenter har inte fått den grund de behöver. Regeringens kommande STEM-strategi, som bland annat ska omfatta tidiga matematikinsatser, inger hopp. Det kommer att vara viktigt med samordnade insatser över hela utbildningssystemet, säger Ulrika Lindstrand. 

För att förbättra utbildningen för studenter som redan går en ingenjörsutbildning behövs mer pengar till lärosätena. Enligt en undersökning bland ingenjörsstudenter uppger 70 procent att de skulle klara sina kurser bättre med mer lärarledd tid. 

– Regeringen skickade en viktig signal när anslagen till ingenjörsutbildningarna höjdes i höstens budget, men nivån ligger fortfarande långt under vad som skulle behövas. Bra utbildningar måste får kosta. Det är hög tid för politikerna att göra långsiktiga satsningar på tillräcklig nivå för att fler ska nå examen, säger Ulrika Lindstrand.    

Till toppen