Sveriges Ingenjörer
Ingenjörsvalet 25 november 2021

Nu är det dags att bilda Lista

Inför det stundande Ingenjörsvalet i mars 2022 har det blivit dags att bilda Listor och att kandidera. Registreringen är öppen 25 november – 15 februari.

Vart fjärde år hålls Ingenjörsvalet. Då kan du som är ordinarie medlem vara med och påverka vilka som ska sitta på de 81 mandaten i Ingenjörsfullmäktige.

För att det ska finnas Listor och kandidater att rösta på behöver grupper av medlemmar bilda olika Listor. Det kan vara ett distrikt, en grupp av distrikt, en lokalavdelning eller en grupp av lokalavdelningar, eller av minst 20 medlemmar som är förenade i ett gemensamt intresse inom förbundets verksamhetsområde.

Listan behöver ett namn som beskriver vilka eller vad den företräder, exempelvis ett geografiskt område, en arbetsplats, en sakfråga eller en bransch, samt en kontaktperson. Fyll i formuläret nedan och skicka in till valberedningen.

Den som är kontaktperson får inloggning till valplattformen Assembly voting och tillgång till Listans sida på plattformen. Här fyller kontaktpersonen i Listans programförklaring samt bjuder in och godkänner kandidater. Listan kan max ha 30 kandidater.

Alla kandidater får efter godkännande tillgång till valplattformen där de själva skapar sin kandidatprofil.

Justeringar i programförklaringen eller listan på kandidater kan göras fram till och med 15 februari.

Av Listans namn ska det framgå vilken typ av grupp eller intresse som Listan företräder.

GDPR

Hur vi på Sveriges Ingenjörer hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR.

Mer om GDPR

 

Valprocessen

Läs steg för steg om vad som händer och när under valets gång. 

Så här går valet till

 

Vanliga frågor

En Lista består av en grupp medlemmar som tillsammans bestämt sig för att vara valbara i Ingenjörsvalet. De är nominerade av ett distrikt, en grupp av distrikt, en lokalavdelning eller en grupp av lokalavdelningar, eller av minst 20 medlemmar förenade i ett gemensamt intresse inom förbundets verksamhetsområde.

Den som kandiderar gör sig valbar till Ingenjörsfullmäktige. Den som blir vald på ordinarie mandat eller som ersättare förväntas vara aktiv inför och vid Ingenjörsfullmäktige som genomförs årligen samt hålla sig uppdaterad kring förbundets löpande verksamhet.

En lista ska nomineras av distrikt, grupp av distrikt, lokalavdelning eller grupp av lokalavdelningar, eller av minst 20 medlemmar som är förenade i ett gemensamt intresse inom förbundets verksamhetsområde. Varje lista presenterar sedan ett antal valbara personer.

Listan behöver ett namn som beskriver vilka eller vad den företräder samt en kontaktperson. Fyll i formulär och skicka in. Ange i formuläret vem som nominerar listan. Om ni är 20 medlemmar som går samman kommer du efter att du skickat in om att bilda en lista att ombes att skicka in en förteckning på de 20 medlemmar som stödjer din lista. Ange namn, personnummer (utan 4 sista) eller medlemsnummer.

Den som är kontaktperson får inloggning till valplattformen Assembly voting och tillgång till listans sida på plattformen. Här fyller kontaktpersonen i listans programförklaring samt bjuder in och godkänner kandidater. Listan kan max ha 30 kandidater. Justeringar i programförklaringen eller listan på kandidater kan göras till och med den 15 februari.

Formuläret för bilda lista

Alla ordinarie medlemmar kan kandidera till en lista.

Den som kandiderar gör sig valbar till Ingenjörsfullmäktige. Den som blir vald på ordinarie mandat eller som ersättare förväntas vara aktiv inför och vid Ingenjörsfullmäktige som genomförs årligen samt hålla sig uppdaterad kring förbundets löpande verksamhet.

Om du önskar kandidera tar du kontakt med önskvärd listas kontaktperson. Förklara vem du är och varför du vill vara med på aktuell lista. Om ni kommer överens om att du ska stå med på listan, anmäler kontaktpersonen dig som kandidat och du får tillgång till valplattformen där du kan skapa din kandidatprofil. Observera att du bara kan kandidera i en lista. 

Studentmedlemmarna väljer sina representanter till Ingenjörsfullmäktige enligt en annan process. Sök på Teknologrådet för att läsa mer.

Till toppen