Sveriges Ingenjörer

Storsatsning krävs för att fler tjejer ska välja teknikprogrammet

Fler tjejer behöver välja teknikprogrammet på gymnasiet för att öka söktrycket till ingenjörsutbildningarna. I en ny analys visar Sveriges Ingenjörer att det finns flera bra sätt att locka fler tjejer till teknikprogrammet.
Nyheter
2024-03-05

Den rakaste vägen till en ingenjörsutbildning är gymnasiets teknikprogram. En tredjedel av eleverna från teknikprogrammen söker sig vidare till en ingenjörsutbildning. Från det naturvetenskapliga programmet är det färre än var femte och från övriga program bara någon enstaka procent, visar analysen.

Ändå saknas teknikprogrammen i 122 av 290 kommuner i landet. Intresset bland tjejer skiljer sig också kraftigt mellan olika kommuner. Dessutom sjunker den totala andelen tjejer som väljer teknikprogrammen. Sedan 2019 har den dalat från i genomsnitt 3,2 till 2,6 procent 2023.

Om intresset för teknikprogrammet bland tjejer skulle vara lika stort som i toppkommunerna skulle det betyda att uppemot 1 400 fler unga kvinnor varje år skulle söka sig till ingenjörsutbildningarna.

– Det finns mycket att vinna på att fler tjejer söker sig till teknikprogrammet. I förlängningen handlar det om att Sverige behöver de framtida ingenjörernas höga kompetens för att ställa om till ett fossilfritt och hållbart samhälle, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Till hösten 2024 kommer regeringens STEM-strategi (Science, technology, engineering, and mathematics), som syftar till att systematiskt lyfta fram naturvetenskapen från förskolan och vidare genom utbildningssystemet och ut i arbetslivet.

– För att den strategin ska bli lyckosam krävs en storsatsning på de tekniska gymnasieprogrammen, säger Johan Kreicbergs.

– Det finns mycket att vinna på att fler tjejer söker sig till teknikprogrammet. I förlängningen handlar det om att Sverige behöver de framtida ingenjörernas höga kompetens för att ställa om till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Johan Kreicbergs

samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer

Analysen visar att avståndet till en skola med tekniskt program spelar roll, liksom andelen högskoleutbildade ingenjörer i kommunen. Fler tjejer väljer också teknikprogrammet i kommuner anslutna till Teknikcollege.

I över 40 kommuner går det inte att läsa teknikprogrammet men däremot andra nationella program. I dessa kommuner är andelen tjejer som läser teknikprogrammet betydligt lägre. Där det bor många ingenjörer, där går också betydligt fler tjejer på teknikprogrammen.

– Vikten av förebilder framträder tydligt i våra analyser. Det finns därför skäl att tro att de initiativ som tas runt om i landet med att synliggöra ingenjörer både i sociala medier och genom skolbesök har stor betydelse, säger Johan Kreicbergs.

Kommunernas och det lokala näringslivets olika roller för att väcka intresse och erbjuda utbildning kan heller inte underskattas.

– Avståndet till närmaste tekniska utbildning är något kommunerna behöver ta hänsyn när de planerar gymnasieutbildning. Dessutom kan samverkan med näringslivet i form av Teknikcollege inspirera fler tjejer att välja teknikprogrammet, säger Johan Kreicbergs.

Kommunerna där flest tjejer väljer teknikprogrammet

Rapporten utgår från siffror för hela landet men i listorna ingår endast de 150 befolkningsmässigt största kommunerna, eftersom i de minsta kommunerna kan få personer ge stort utslag.  

Fakta om teknikprogrammet

  • 2023 valde 2,6 procent av tjejerna i nionde klass teknikprogrammet jämfört med 3,2 procent 2019. 
  • I nio kommuner började ingen tjej på teknikprogrammet 2018–2022. Dessa är huvudsakligen mindre kommuner i Norrlands inland. 
  • Teknikprogrammet finns i 168 kommuner. 
  • Av övriga 122 kommuner erbjuder 43 ett annat nationellt program, medan 79 inte erbjuder något nationellt program. 
  • Mer om teknikprogrammet på Skolverkets webbplats.

"För att möta industrins efterfrågan på ingenjörer måste fler tjejer välja teknikprogrammet på gymnasiet, fastslår en rapport från Sveriges Ingenjörer. Könsuppdelningen på utbildningen varierar kraftigt mellan kommunerna och avstånd är den faktor som påverkar mest, visar rapporten." skriver Dagens Samhälle

"Tjejers gymnaiseval är avgörande för ingenjörsbranschen" P4 Sörmland tar upp Sveriges Ingenjörers rapport.

Till toppen