Sveriges Ingenjörer
Nytt kollektivavtal mellan Tobii, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Tobii tecknar kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer och Unionen

Det svenska techbolaget Tobii AB går med i arbetsgivarorganisationen TechSverige och tecknar kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer och Unionen från 1 september 2024.
Avtalsrörelse
2024-05-23
Från vänster: Viktor Rosencrantz, ombudsman Sveriges Ingenjörer; Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer; Jonatan Walck, ordförande akademikerföreningen Tobii och medlem i Sveriges Ingenjörer, Anand Srivatsa, chief executive officer Tobii och Einar Humlin, förhandlingschef TechSverige.

Tobii AB går in som medlem i TechSverige (tidigare Almega IT och Telekomföretagen). Tobii AB blir därmed bundet av IT-avtalet tecknat mellan TechSverige och Sveriges Ingenjörer, Unionen och Akavia. Arbetsgivarorganisationen TechSverige samlar företag med informationsteknologi och telekommunikation som huvudsakliga verksamhetsområden.

Välkomnar Tobii till den svenska modellen

– Vi välkomnar Tobii in i den svenska modellen och ser fram emot ett gott samarbete. Den svenska modellen har lönat sig för Sverige, arbetstagarna och inte minst för arbetsgivarna. Sveriges har en stabilare arbetsmarknad med färre strejkdagar än många andra jämförbara länder, vi har en god välfärd och ett över tid lönsamt näringsliv, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

– Med detta kollektivavtal kommer vi att kunna fortsätta erbjuda våra anställda konkurrenskraftiga och marknadsbaserade villkor samtidigt som vi tillgodoser vad många av våra anställda anser är viktigt att ha som en del av vårt företag, säger Ulrika Andersson, Vice president, People & Growth på Tobii. 

Många fördelar med kollektivavtal

Med ett kollektivavtal får de anställda på Tobii bland annat ha rätt att i god tid få besked om beslut och vara med och påverka i frågor som rör till exempel villkor, förmåner och omorganisationer. Personalen garanteras också rättigheter som lönerevision, tjänstepension och tillgång till försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. 

Till toppen