Sveriges Ingenjörer

Ingenjörerna får inte betalt för sitt värdeskapande

Trots god ekonomisk utveckling sätts inte ingenjörernas löner i relation till värdet de skapar för företagen. Att inte betala för ingenjörernas kompetens är en risk för företagens konkurrenskraft.

Med hjälp av 400 förtroendevalda har Sveriges Ingenjörer undersökt läget med lönerna i sex branscher där 92 000 ingenjörer är verksamma: Innovations- och kemiindustrierna, Skogsindustrierna, Stål- och metallarbetsgivareförbundet, Teknikföretagen, Svenska Teknik- och Designföretagen samt IT- och Telekomföretagen.

Lönevillkoren påverkar både utvecklings- och innovationsförmågan i företagen och hela branschers attraktivitet. Två av tre förtroendevalda anser trots det att ingenjörernas löneutveckling inte står i relation till värdet som de tillför företagen. Det gäller särskilt inom industribranscherna i undersökningen, där relativlönerna för ingenjörer av motsvarande ålder och utbildning är lägst enligt Sveriges Ingenjörers löneenkät.

Sätts ingenjörernas löner i relation till värdet de skapar för företagen?

Dyrt att inte betala för rätt teknisk kompetens

Undersökningen visar att lönevillkoren påverkar branschernas tillgång till ingenjörskompetens. De branscher som har högst tillgång till rätt teknisk kompetens är också de branscher som har högst relativlöner. Samtidigt är det kostsamt för företag att sakna den rätta tekniska kompetensen. De förtroendevaldas svar visar att företag som står utan viktig och relevant teknisk kompetens förlorar ordrar, inte kan expandera i önskad omfattning samt har sämre utvecklings- och innovationsförmåga.

Varför är det brist på teknisk kompetens? Dåligt löneläge för ingenjörer.

”Jämför kostnaden för högre ingenjörslöner och tappad kompetens när anställda slutar.”

Förtroendevald i undersökningen

De som belönar ingenjörerna lyckas bättre

Det finns ett tydligt samband där företag som är bra på att belöna ingenjörerna för sitt värdeskapande, också i högre grad lyckas få fram nya innovationer. Ett av fyra företag i undersökningen var först i världen med att få fram en produkt eller tjänst under 2017.

Företag som ligger i den tekniska fronten är mer lönsamma än andra företag. En viktig framgångsfaktor är att ingenjörerna genom forskning och utveckling bidrar till att nya produkter och tjänster kan lanseras på marknaden.

Drygt hälften av de förtroendevalda tycker det skulle ha stor relevans att mäta den ekonomiska betydelsen av nya innovationer på marknaden i relation till kostnaderna för det långsiktiga forsknings- och utvecklingsarbetet.

Det är värdet på ingenjörernas arbete som ska resultera i utväxling på löner och förmåner

Förtroendevald i undersökningen

Ingenjörerna skapar värde - det ska belönas

Slutsatsen är att de förtroendevalda anser att ingenjörerna inte får betalt för sitt värdeskapande i företagen. Sveriges Ingenjörers lönestatistik visar också att branscher med lägre relativlöner har svårare att attrahera rätt teknisk kompetens, det hämmar utvecklingsförmågan och medför förlorade ordrar.

Sveriges Ingenjörer har träffat representanter för de undersökta bransch- och arbetsgivarorganisationerna och presenterat resultaten av undersökningen. De framhåller att det finns ett behov av att i ökad grad synliggöra ingenjörernas värdeskapande i företagen, vilket också de förtroendevalda svarar.

I samband med avtalsrörelsen 2020 finns ett behov av att utveckla metoder och modeller för att visa på den nytta som ingenjörerna skapar på sina arbetsplatser. Det finns också ett behov av att genom goda exempel och ökad uppföljning och utvärdering lokalt skapa bättre förutsättningar för ingenjörskårens löneutfall som helhet. De förtroendevalda och avtalsdelegationerna är nyckelgrupper för att tillsammans med arbetsgivarna utveckla metoder för hur värdeskapandet kan synliggöras och belönas.  

Senast uppdaterad 2023-07-13
Till toppen