Sveriges Ingenjörer

Lön och pension

Ingenjörernas löner ska spegla det värde som de bidrar med till företag, till samhällets tillväxt och till välfärden. Vårt uppdrag är att påverka för att ingenjörerna ska kunna ha en god löneutveckling genom hela yrkeslivet och en bra pension. Sveriges Ingenjörer påverkar på flera fronter, genom förbättringar av kollektivavtalen genom rådgivning och statistik samt genom utredningar och rapporter.

Rapporter 2023

Vårt inkomstpolitiska program

Till toppen