Sveriges Ingenjörer

Nya avtal för IT och Telekom

Som en del av pågående avtalsrörelse har Sveriges Ingenjörer har tecknat nya kollektivavtal med TechSverige för IT- och Telekom-områdena. De nya avtalen ger höjda löner och bättre pension.
2023-04-21 11:24
Avtal23
Avtalsrörelsen 2023
IT
TechSverige
Telekom

Det nya avtalen med TechSverige sträcker sig över två år och gäller från den 1 april 2023 till den 31 mars 2025.

 Vi har nu tagit vårt ansvar och tecknat centrala avtal. Nu krävs att företagen tar sitt ansvar och ser till att de anställda får de löneökningar de förtjänar, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Utöver löneökningarna sker en höjning av flexpensionen med ytterligare 0,2 procent från den 1 april 2024. Intentionen i avtalet är att de lokala parterna ska komma överens om löneökningarna på varje arbetsplats. Lönerna ska bestämmas utifrån företagens ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Om parterna inte kan komma överens ökas lönesumman med 4,1 procent från 1 april 2023 och 3,1 procent under 2024.

Förhandlingarn har gjorts gemensamt med Akavia. Avtalen för IT och Telekom omfattar drygt 6 200 yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

Till toppen