Sveriges Ingenjörer

ITP 2

Med ITP 2 är den största delen av din tjänstepension bestämd i förväg. Den är förmånsbestämd och ger ett löfte om att få en viss, bestämd pension när det är dags att sluta arbeta. Oavsett om börsen går upp eller ner.

I den här filmen fokuserar vi på ITP 2 – en förmånsbestämd och premiebestämd pension. Innehåll: ålderspension, efterlevandeskydd och sjukförsäkring.

Film om ITP 2

Pensionsnivåer

Tjänstepensionen – en betydande del av inkomsten efter jobbet

Om du tjänar mellan 7.5 ibb och 20 ibb i månaden kommer tjänstepensionen att stå för en stor del av din totala pension.

Ersättningsnivåerna för hel pension vid pensionsålder 65 år fördelas på följande sätt.

Upp till 7.5 ibb får du 10% av lönen.

Mellan 7.5 – 20 ibb får du 65% av lönen.

Mellan 20 – 30 ibb får du 32,5% av lönen.

Aktuella basbelopp finns längre ned på sidan.

Mer pension om du arbetar länge 

För att få hel ålderspension måste du ha en anställning med ITP fram till 65 år och ha haft ITP eller annan viss tjänstepension i minst 30 år – 360 månader. För varje månad som saknas minskar pensionen med 1/360-del. Du kan tjäna in ålderspensionen från 28 års ålder. I det röda kuvertet från Collectum kan du se om du kan få full tjänstetid.

Alecta har hand om din ITP 2

Det är Alecta som har uppdraget att förvalta din ålderspension i ITP 2. På deras hemsida under ”mina sidor” kan du med bankID se hur mycket du har tjänat in, vad du förväntas få och uppgifter om din tjänstetid. Läs mer på Alecta.se

Om du slutar din anställning före 65 år

Om du slutar upphör vanligtvis inbetalningar till din tjänstepension. De inbetalningar som har gjorts till din pension kommer att förvaltas fram till den dag du går i pension. 

Om du går ner i tid

Funderar du på att gå ner i tid och undrar hur det påverkar din tjänstepension kan du kontakta Alecta och be om en beräkning på hur mycket det kommer att påverka din ITP. Att gå ner i tid behöver inte innebära att din pension minskar i proportion till hur mycket du sänker din inkomst.

ITPK

En del av din tjänstepension väljer du själv var och hur du vill placera för att pengarna ska växa så mycket som möjligt. Det är den kompletterande pensionsdelen som heter ITPK. ITPK är premiebestämd vilket innebär att arbetsgivaren sätter av motsvarande en viss procent av din lön varje månad. Två procent är vad arbetsgivaren måste betala om det finns kollektivavtal, men det går att betala in mer och göra engångsinbetalningar till ITPK.

I vissa avtal får man mer avsatt till sin ITPK för att möjliggöra deltidspension och du kan läsa mer om detta här.

Föreläsare: Stefan Holmberg

Få koll på din tjänstepension

Föreläsare: Stefan Holmberg

Se ett webbinarium om pension för dig som är privat tjänsteman. Du lär dig enkla knep som ger en betydligt större pension – och som dessutom gör att du kan tänka på roligare saker än din pension de närmaste åren. Det finns en version för ITP 1 och en för ITP 2.

Logga in på Sveriges Ingenjörer Play för att titta.

Du kan göra val i ITP 2

Med ITP 2 har du ett intjänande av pension i två delar - ålderspension (ITP) och ITPK.

Din ålderspension är placerad hos Alecta och går inte att påverka. Men för din ITPK finns det olika val du kan göra. Gör du inget val placeras dina pensionspengar hos Alecta i en traditionell försäkring. Ett annat val du kan göra i ITP 2 är att välja bort din familjepension om den inte behövs. Sen finns det också någonting som kallas för tiotaggarval – om det kan du läsa mer här.

Val för din ITPK

Det finns tre saker du kan fundera på:

Vilken sparform passar dig?

Du kan välja att placera din ITPK i traditionell- eller fondförsäkring. Traditionell försäkring är ett tryggare alternativ där du har en garanti om att få en viss del av pengarna tillbaka. I en fond är risken större, där finns det inga garantier men ett annat utrymme för möjlighet till högre avkastning om det går bra. Det går alltid att göra nya val.

Vilket bolag tror du på?

Det finns ett upphandlat urval av bolag som du kan välja bland för placering av dina ITPK pengar. Dessa bolag har valts ut för att de erbjuder ett bra långsiktigt sparande med möjlighet till hög avkastning till låga priser. Du kan alltid byta bolag och du kan även flytta det kapital du redan tjänat in från ett bolag till ett annat.

De bolag du kan välja bland är:

Traditionell försäkring

 • Alecta
 • Folksam
 • Skandia
 • SPP

Fondförsäkring

 • Länsförsäkringar
 • Handelsbanken
 • Nordea
 • SPP
 • Swedbank

Behövs något skydd för familjen?

Om du vill ha ett ekonomiskt skydd för din familj kopplat till din ITPK måste du lägga till det själv. Det finns två skydd att välja på – återbetalningsskydd och familjeskydd. Du väljer själv om du behöver något skydd och i så fall vilket eller vilka. Att ha ett återbetalningsskydd innebär att dina intjänade ITPK-pengar betalas ut till din familj om du dör. Pengarna betalas ut månatligen under fem år. Med familjeskydd väljer du själv hur mycket pengar din familj ska få och du väljer även hur länge du vill att pengarna ska betalas ut. Det finns fyra olika belopp att välja på och fyra utbetalningsperioder.

Glöm inte att ta bort skydden om de inte längre behövs. Att ha efterlevandeskydd påverkar storleken på din framtida pension.

Familjepension eller inte?

Beroende på vilken lön du har kan du med ITP 2 ha ett efterlevandeskydd som heter Familjepension. Det är arbetsgivaren som betalar för Familjepensionen. Ersättningen från den betalas bara ut om du är gift eller har barn under 20 år. Även om ingen kan få pengarna har du din försäkring kvar och arbetsgivaren betalar varje månad för den. Familjepensionen går att välja bort. Om du gör det sätts de pengar som arbetsgivaren betalar för Familjepensionen in i din ITPK i stället och du får en högre pension.

Det är du som bestämmer. Viktigt att veta är att om du väljer bort Familjepensionen är ditt val definitivt och du kan aldrig få tillbaka den.

Om du blir ombedd att flytta din tjänstepension

Det kan hända att du blir ombedd eller får rådet att flytta din tjänstepension till ett nytt försäkringsbolag eller bank, till exempel för att få rabatt på bolåneräntan när du ansöker om bolån. i ett sådant fall bör du kontrollera vad detta innebär, bland annat utifrån vilka avgifter som tas ut, hur länge tror de att du ska leva, det vill säga livslängdsantagande, och hur det garanterade beloppet påverkas om du har en traditionell försäkring.

Avtalat – din valcentral 

Alla dina val gör du hos Avalat. På deras hemsida kan du läsa mer ITP 2, valen, efterskydden, vem som får pengarna och jämföra avkastningar i de valbara bolagen och mycket mer. Du kan även beställa hem uppgifter om hur mycket din arbetsgivare betalar för din familjepension för att kunna ta ställning till om du vill ha kvar den eller inte. Om du loggar in på mina sidor så kan du också se vilka val som du har gjort för din ITPK.

Sjukpension i ITP 2

De flesta tänker nog på tjänstepensionen som något man får efter att man har fyllt 65. Men med kollektivavtal och ITP kan du även få sjuklön och sjukpension som täcker upp mot 90 procent av din lön om du blir sjuk.

Så här fungerar det:

Dag 1–14

Om du blir sjukskriven får du lagstadgad sjuklön från din arbetsgivare under de första 14 dagarna efter ett karensavdrag.

Dag 15–90

Från och med dag 15 får du ersättning från Försäkringskassan. Samtidigt får du kollektivavtalad sjuklön från din arbetsgivare. Syftet med den kollektivavtalade sjuklönen är att upprätthålla lönenivån till ca 90 procent under en begränsad tid då du är sjuk.

Dag 90–

Efter 90 dagar slutar arbetsgivaren att betala sjuklön. Då får du istället ITP sjukpension från Alecta. Från dag 361 ger ITP sjukpension endast ersättning på de delar av din lön som överstiger 10 pbb per år. Men byter Försäkringskassan ut din sjukpenning mot sjuk- eller aktivitetsersättning har du återigen rätt till sjukpension från ITP även på lön under 7.5 pbb. 

Den lön som styr

Den lön som används för beräkning av ersättningen från ITP Sjukpension är din årslön när du blev sjuk. Det är din arbetsgivare som lämnar uppgift om vilken årslön som ska gälla. På Alectas webbplats under Mina sidor kan du med bankID se vilken lön din arbetsgivare har uppgett.

Kolla vad du får ut om du blir sjuk länge på ersattningskollen.se

Sjukpension så länge du är sjuk

Du kan få sjukpension så länge som du är sjuk och får ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen fortsätter även om anställningen upphör.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du får sjuklön och därefter sjukpension samtidigt som du får ersättning från Försäkringskassan. När arbetsgivaren har gjort sjukanmälan får du ett brev från Alecta om din ersättning. Därefter får Alecta löpande information om din ersättning från Försäkringskassan. Tänk på att själv hålla koll på att Försäkringskassan har rätt uppgifter och att du får rätt ersättning. Om du får för mycket blir du återbetalningsskyldig.

Din ålderspension fortsätter att växa genom att under tiden som du får sjukpension så fortsätter inbetalningarna till din tjänstepension.

Du har rätt till ITP sjukpension

 • om du är sjukskriven minst 25 procent 
 • har varit sjuk mer än 90 dagar i följd eller totalt 105 dagar under de senaste tolv månaderna 
 • får ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning)

Pengar till familjen med ITP 2

Din tjänstepension är inte bara bra för dig. Den kan även hjälpa din familj om du dör. I din tjänstepension finns det flera olika skydd som antingen ingår eller som du kan välja till. Tänk på att du kan behöva göra ett nytt val om din familjesituation ändras. Tjänstegrupplivförsäkringen TGL har alla med ITP. Den ger ett engångsbelopp till dina efterlevande om du skulle gå bort. Har du en månadslön på mer än 7.5 ibb har du också ITP 2 Familjepension. Utöver det kan du välja till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd i din ITPK.

Återbetalningsskydd 

Med återbetalningsskydd får din familj värdet av den ITPK som du har tjänat in. Återbetalningsskyddet betalas ut från det bolag du valt för din ITPK - oftast ut under fem år.

Familjeskydd

Familjeskyddet är en försäkring som betalas ut till din familj månadsvis under ett antal år. Du får själv välja hur stort familjeskydd du vill ha och hur många år det ska betalas ut. Familjeskyddet kan betalas ut under 5, 10, 15 eller 20 år. Det finns fyra belopp att välja mellan – 1 pbb, 2 pbb, 3 pbb eller 4 pbb i utbetalning per år. Kostnaden för familjeskyddet dras från din ITPK.

Hur mycket det kostar beror på

 • vilket belopp du väljer
 • hur länge skyddet ska betalas ut
 • hur gammal du är

Vad det kostar får du uppgift om på Collectums webbplats.

Där finns det också mer att läsa om återbetalningsskydd och familjeskydd och du kan beställa hem information om de val du gjort samt göra nya val.

Familjepension

Du som tjänar mer än 7.5 ibb i månaden har familjepension. Familjepensionen betalas ut varje månad hela livet till maka, make och till barn tills de fyller 20 år. Observera att det endast är nämnda förmånstagare som kan få pengar, inte sambo eller barn över 20 år. 

Familjepensionens storlek bestäms av

 • vanligtvis av den lön du har när du avlider
 • hur länge du har haft ITP 2 och hur länge du beräknas ha ITP 2
 • hur mycket pension du tjänat in om du redan gått i pension 
 • om du har barn under 20 år.

Du kan avstå från familjepension om du vill. Då betalas motsvarande premie till din ITPK och din egen pension ökar. Tänk på att om du en gång har valt bort familjepension kan du aldrig lägga till den igen. Det är Alecta som tar hand om din familjepension. Vill du veta vilka belopp den ger kan du med bankid gå in på Mina sidor på Alectas webbplats och hitta uppgifter om det.

Alla som har ITP och som arbetar minst 8 timmar per vecka har en tjänstegrupplivförsäkring, TGL. För att fulla beloppen ska betalas ut krävs dock att du arbetar minst 16 timmar i veckan. Det är engångsbelopp som betalas ut till efterlevande och grundbeloppet är i år 6 pbb. Efter att du fyllt 55 minskar summan för varje år ner till som lägst 1 pbb vid 65 år. Arvsberättigade barn under 20 år får också ett engångsbelopp från TGL. Summan minskar för varje år ned till 20 års ålder då det försvinner. Obs! Om du vill att din sambo ska kunna få ersättning behöver du ändra i förmånstagarförordnandet.

Mer information om TGL finns på Collectums hemsida. Där hittar du även förmånstagarförordnandet för att välja vem som ska få pengar om du dör.

Vem kan få pengar efter dig?

Den som får ersättning efter dig om du avlider kallas förmånstagare. Vem som kan vara förmånstagare regleras dels genom generella bestämmelser, dels genom att du själv fyller i ett särskild förmånstagarförordnande.

Återbetalningsskydd och familjeskydd

Med återbetalningsskydd och familjeskydd går pengarna

 • i första hand till maka, make, sambo
 • i andra hand till arvsberättigade barn 

Dina barn får alltså bara pengar om du inte är gift eller sambo. Du kan ändra ordningen på förmånstagarna eller lägga till en tidigare partner, fosterbarn eller styvbarn via ett förmånstagarförordnande.

Livförsäkring, TGL

Du kan välja vilken person du vill som förmånstagare till din TGL genom att skriva ett förmånstagarförordnande. Det är särskilt viktigt för dig som är sambo. Gör du inget val går pengarna i tur och ordning till 

 1. maka/make/registrerad partner
 2. barn, barnbarn
 3. föräldrar

Vill du veta vilka val du gjort, ändra ditt skydd eller skriva förmånstagarförordnande är det Collectums hemsida du ska till.

Familjepension 

Med familjepension går pengarna till maka, make och arvsberättigade barn under 20 år.

Återbetalningsskydd i korthet

 • Återbetalningsskydd innebär att din familj får din ITPK
 • Dina make/maka, sambo eller barn kan få pengarna.
 • Skyddet betalas ut om du avlider innan du har fått ut hela din ITPK.
 • Du kan påverka vem som får pengarna genom förmånstagarförordnande.
 • Du väljer själv om du ska få skyddet i ITPK-valet.

Livförsäkring, TGL

Du kan välja vilken person du vill som förmånstagare till din TGL genom att skriva ett förmånstagarförordnande. Det är särskilt viktigt för dig som är sambo. Gör du inget val går pengarna i tur och ordning till 

 1. maka, make
 2. barn, barnbarn
 3. föräldrar

Vill du veta vilka val du gjort, ändra ditt skydd eller skriva förmånstagarförordnande är det Collectums webbplats du ska besöka.

TGL i korthet

 • Är ett engångsbelopp
 • Vem som helst kan få ut pengarna.
 • Betalas ut om du avlider när du är anställd.
 • Du kan påverka vem som får pengarna genom förmånstagarförordnande.
 • Ingår för alla som har ITP.

The benefits of a Swedish collective agreement

Being employed at a workplace with a collective agreement carries many benefits. This video will take you through the benefits as well as the basics of the Swedish legal system that covers you when you work and pay taxes in Sweden.

Watch the full video here.

Occupational pension – ITP 2

In this film, we concentrate on ITP 2 – a benefit-defined and premium-defined pension. Content: defined contribution retirement pension, survivor's cover and disability pension.

In Swedish with English subtitles.

Webinar about pension

Basbelopp 2024

Inkomstbasbelopp (ibb) 

1 = 76 200 kr i årsinkomst 
7.5 = 571 500 kr i årsinkomst
8.07 = 614 934 kr i årsinkomst
10 = 762 000 kr i årsinkomst
20 = 1 524 000 kr i årsinkomst
30 = 2 286 000 kr i årsinkomst 

Prisbasbelopp (pbb)

1 = 57 300 kr
2 = 114 600 kr
3 = 171 900 kr
4 = 229 200 kr
7.5 = 429 750 kr
10 = 573 000 kr

Senast uppdaterad 2024-03-08
Till toppen