Sveriges Ingenjörer

Foto och film

Våra fotografier och filmer ska förmedla ingenjörernas verklighet. De ska uppfattas som autentiska och dokumentära, inte arrangerade. Vi vill visa riktiga människor på riktiga arbetsplatser och undviker därför traditionella reklambilder.

I ingenjörernas värld förekommer mycket teknik, vilket kan uppfattas hårt och kyligt i bild. För att undvika detta är därför den mänskliga närvaron en vital komponent i bildspråket. Vi visar gärna situationer där människor möter varandra och ofta i samarbete eller dialog.

Vi producerar överlagt vårt bildmaterial i naturligt ljus och utan att arrangera situationerna för mycket. Likaså bör ansikten synas i bild, såvida det inte finns skäl att låta bli.

Exempel på bilder.

Sveriges Ingenjörers bildbank

Sveriges Ingenjörer har en bildbank med ett stort utbud bilder för diverse olika tillfällen, som alla följer det utformade manéret.

För att få tillgång till bildbanken eller köpa in kompletterande bilder kontakta grafiskt ansvarig.

Inköpta bilder

Vi använder oss i första hand av våra egna fotografier och filmer. I de fall bildbyråmaterial köps in bör de ligga i linje med vårt bildmanér och ha så hög produktionskvalitet som möjligt.

Riktlinjer vid urval från bildbyrå

  1. Försök alltid välja material som utseendemässigt är i linje med vårt bildmanér.
  2. Fokusera på material av hög produktionskvalitet, ska inte kännas amatörmässigt.
  3. Välj enbart miljöer som skulle kunna vara från Sverige (om inte din story kräver något annat).
  4. Använd inget grafiskt eller datoranimerat material.
  5. Använd inte montage eller redigerat material (till exempel urklippt bakgrund).
  6. Bildmaterialet ska vara verklighetstroget och naturligt, inga studiobilder.
  7. Bildmaterialet ska inte vara överdrivet eller fånigt.
  8. Använd inte klichéer eller uppenbart regisserade eller stylade scener/poser.
  9. Undvik svartvitt.
  10. När personer porträtteras ska de se ut som vanliga människor, inte som modeller.
Till toppen