Nyheter Ingenjörsvalet 14 januari 2022

Kandidera i Ingenjörsvalet

I mars 2022 öppnar Ingenjörsvalet. Om du själv vill vara valbar är det nu hög tid att fundera på om du vill visa intresse för att kandidera på en befintlig Lista eller om du vill bilda egen Lista tillsammans med andra. 

Det här är Ingenjörsvalet

Kandidera på befintlig Lista

Börja med att ta kontakt med en befintlig Lista. Berätta att du är intresserad av att kandidera på deras Lista och förklara vem du är och varför du vill vara med på just den Listan.

Om ni kommer överens om att du ska stå med på Listan anmäler kontaktpersonen dig som kandidat och du får du tillgång till valplattformen där du kan skapa din kandidatprofil.

Observera att du bara kan kandidera på en Lista och du behöver göra det senast 15 februari.  

På valplattformen Assembly voting hittar du samtliga Listor som hittills har fyllt i programförklaring och kandidater. 

Listorna på valplattformen

Kandidera på egen Lista

Du kan också bilda en egen Lista tillsammans med andra medlemmar och stå som kandiat på den Listan.

En Lista bildas av en grupp medlemmar med ett gemensamt intresse. Det kan vara ett distrikt, en grupp av distrikt, en lokalavdelning eller en grupp av lokalavdelningar, eller av minst 20 medlemmar som är förenade i ett gemensamt intresse inom förbundets verksamhetsområde.

Bilda Lista

 1. Listor skapas

  25 nov – 15 feb
  Listan behöver ett namn som beskriver vilka eller vad den företräder samt en kontaktperson. Fyll i vårt formulär och skicka in. Ange i formuläret vem som nominerar Listan.
  Den som är kontaktperson får inloggning till valplattformen Assembly voting och tillgång till Listans sida på plattformen. Här fyller kontaktpersonen i Listans programförklaring samt bjuder in och godkänner kandidater. Listan kan max ha 30 kandidater. Justeringar i programförklaringen eller Listan på kandidater kan göras till och med den 15 februari.
  Bilda Lista här
   

 2. Kandidatanmälan Lista

  25 nov – 15 feb
  Om du önskar kandidera tar du kontakt med önskvärd Listas kontaktperson. Förklara vem du är och varför du vill vara med på aktuell Lista. Om ni kommer överens om att du ska stå med på Listan anmäler kontaktpersonen dig som kandidat och du får du tillgång till valplattformen där du kan skapa din kandidatprofil. Observera att du bara kan kandidera i en Lista.
  Se befintliga Listor här

 3. Listgranskning

  16 feb
  Valberedningen granskar samtliga Listor och kandidater. De kontrollerar att kandidaterna är valbara och att programförklaringen inte strider mot förbundets stadgar.

 4. Kandidatprofilerna slutjusteras

  16 – 28 feb
  Kandidatprofilerna slutjusteras vid behov. Du kan göra justeringar i din kandidatprofil ända till den 28 februari, därefter är den låst.

 5. Listor & kandidater presenteras

  Ca 10 mars
  Godkända Listor och kandidater presenteras.

 6. Slutgiltig röstlängd tas ut

  15 mars
  De som är registrerade som ordinarie medlemmar den 15 mars är röstberättigade.

 7. Valet genomförs

  28 – 30 april
  Du som medlem röstar på Lista i ett säkert digitalt röstningssystem i valplattformen Assembly Voting. Du kan också personvalskryssa om det är en speciell kandidat som du önskar lyfta fram.

 8. Invalda kandidater kontaktas

  1 – 15 maj
  Valberedningen går igenom valresultatet och kontaktar invalda kandidater.

 9. Presentation av valresultatet

  Ca 15 maj
  Valresultatet presenteras för medlemmarna så snart de invalda kandidaterna är kontaktade.

Vanliga frågor

En Lista ska nomineras av distrikt, grupp av distrikt, lokalavdelning eller grupp av lokalavdelningar, eller av minst 20 medlemmar som är förenade i ett gemensamt intresse inom förbundets verksamhetsområde. Varje Lista presenterar sedan ett antal valbara personer.

En Lista ska nomineras av distrikt, grupp av distrikt, lokalavdelning eller grupp av lokalavdelningar, eller av minst 20 medlemmar. Listan behöver ett namn som beskriver vilka eller vad den företräder samt en kontaktperson. Fyll i formulär och skicka in. Ange i formuläret vem som nominerar Listan. Om ni är 20 medlemmar som går samman kommer du efter att du skickat in om att bilda en Lista att ombes att skicka in en förteckning på de 20 medlemmar som stödjer din Lista. Ange namn, personnummer (utan 4 sista) eller medlemsnummer.

Den som är kontaktperson får inloggning till valplattformen Assembly voting och tillgång till Listans sida på plattformen. Här fyller kontaktpersonen i Listans programförklaring samt bjuder in och godkänner kandidater. Listan kan max ha 30 kandidater. Justeringar i programförklaringen eller listan på kandidater kan göras till och med den 15 februari.

Formuläret för bilda Lista

Varje Lista har rätt att delta i valet om Listan och dess kandidater har godkänts av valberedningen.

Alla ordinarie medlemmar kan kandidera till en Lista. Studentmedlemmarna väljer sina representanter till Ingenjörsfullmäktige enligt en annan process. Sök på Teknologrådet för att läsa mer.

Om du önskar kandidera tar du kontakt med önskvärd Listas kontaktperson. Förklara vem du är och varför du vill vara med på aktuell Lista. Om ni kommer överens om att du ska stå med på Listan, anmäler kontaktpersonen dig som kandidat och du får tillgång till valplattformen där du kan skapa din kandidatprofil. Observera att du bara kan kandidera i en Lista. 
Befintliga Listor

Du kan göra justeringar i din kandidatprofil ända till den 28 februari, därefter är den låst.

Relaterade dokument

Till toppen