Sveriges Ingenjörer

Fler uppdrag på arbetsplatsen

Utöver det fackliga arbetet som utförs i styrelsen och av kontaktpersoner brukar det finnas fler förtroendeuppdrag på arbetsplatsen.

Arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelse

Inom privat sektor har anställda på företag med kollektivavtal och fler än 25 anställda rätt att ha arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelsen. Syftet är att anställda ska få insyn och inflytande över verksamheten.

Kort om uppdraget:

  • En arbetstagarledamot representerar alla anställda på arbetsplatsen.
  • Arbetstagarledamöter har ansvar att se till bolagets bästa och verksamheten som helhet, med ett särskilt intresse för de anställda. Ledamoten har samma ansvar som övriga ledamöter i bolagsstyrelsen.
  • PTK erbjuder utbildning och information specifikt för detta uppdrag. Här hittar du PTK:s stöd till dig som styrelseledamot.
  • Ledamöter som är anställda i företaget omfattas av förtroendemannalagen och har därför rätt till lön. Det innebär att tid i uppdraget ska kunna rymmas inom betald arbetstid.
  • Uppdraget regleras i Lagen om styrelserepresentation för privatanställda (1987:1245)

Försäkringsinformatör

Som försäkringsinformatör hjälper du till att sprida kunskap om de kollektivavtalade försäkringarna. Du ser till att dina kollegor känner till sitt kollektivavtalade skydd och hur de kan påverka det.

Du behöver inte själv vara expert, utan ska framförallt kunna visa var man kan hitta information. Du ger övergripande information om försäkringsskyddet vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall och hjälper till att göra en anmälan om någon blir sjuk eller skadar sig i sitt arbete.

Många känner inte till de förmåner de har genom tjänstepensionen, eller hur de kan påverka sin pension genom olika val. Du kan göra stor skillnad för dina kollegor genom att informera dem och hjälpa dem att förstå hur försäkringsskyddet fungerar.

Uppdraget som försäkringsinformatör finns endast inom privat sektor, samt inom kommun och region.

För dig som arbetar inom privat sektor erbjuder PTK utbildningar, informationsmaterial och annat stöd.

Till PTK

Arbetar du inom kommun och region får du råd och stöd genom Afa Försäkring.

Till Afa Försäkring

Skyddsombud

Ett skyddsombud representerar alla anställda och har till uppgift att företräda medarbetarna, verka för en god arbetsmiljö och påpeka brister i arbetsmiljön.

Ombudet bevakar att arbetsgivaren genomför ett systematiskt arbetsmiljöarbete. På arbetsplatser med kollektivavtal utser de fackliga organisationerna skyddsombud. Skyddsombud arbetar med stöd av Arbetsmiljölagen och har rätt till utbildning i arbetsmiljöfrågor.

Läs mer om skyddsombud

Valberedning

På föreningens årsmöte väljer medlemmarna en valberedning med uppdrag att lägga ett opartiskt förslag på kandidater till kommande styrelse. Utifrån föreningens behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar med olika kunskaper och erfarenheter.

Läs mer om valberedningens arbete

Senast uppdaterad 2023-02-16
Till toppen