Sveriges Ingenjörer

Gör en årsplan

Det lönar sig att göra en årsplan för att planera den fackliga verksamheten. På så sätt blir det lättare att fördela arbetsuppgifterna och ni undviker att missa något viktigt. Här finns exempel på innehåll att börja med och en mall för att skapa en årsplan.

Vissa uppgifter är reglerade i stadgar, lagar och kollektivavtal och måste göras i det fackliga arbetet. De blir basen i årsplanen. För att hålla medlemmarna informerade och engagerade är det också bra att planera in medlemsaktiviteter och regelbunden kommunikation med dem.

Förtroendemannalagen ger rätt till ledighet med lön för facklig verksamhet på arbetsplatsen. Du har rätt att ta så mycket tid som behövs för uppdraget i proportion till era arbetsplatsförhållanden.

Förslag till innehåll i årsplanen

  • Årsmöte med medlemmarna
  • MBL-möten
  • Löneprocess
  • Styrelsemöten
  • Tid och tillfällen för er egen fackliga utbildning

Fyll på med medlemsaktiviteter som till exempel:

  • Information inför lönesamtalen
  • Engagera nya medlemmar, särskilt nyanställda
  • Kommunikationsinsatser för att hålla medlemmarna uppdaterade och involverade

Mall för årsplan

Den här mallen kan ni använda för att göra en årsplan i form av ett årshjul. Fyll på den med era egna aktiviteter.

Till toppen