Sveriges Ingenjörer

Fackligt uppdrag

Välkommen till ett roligt, spännande uppdrag med nya möjligheter till utveckling. Du får utbildning och erfarenhet av förhandling och andra frågor utanför ditt ordinarie yrke. I rollen får du unik insyn i arbetsgivarens verksamhet och chans att påverka. Du får också ett nätverk med förtroendevalda på din egen och andra arbetsplatser.

Vad ska jag göra?

Du som är förtroendevald har fått medlemmarnas förtroende att företräda dem i fackliga frågor på arbetsplatsen. Oavsett om du är kontaktperson eller om ni är en styrelse har ni samma uppdrag och befogenheter. Om man är ensam förtroendevald är det givetvis inte möjligt att göra lika mycket som om ni är en styrelse. Är ni en styrelse hjälps ni åt och delar på uppgifterna utifrån behov och intresse.

I praktiken innebär uppdraget att:

 • Ge råd och stöd till medlemmar. 
  Det kan handla om att stötta och peppa i frågor om lön, arbetstid och föräldraledighet. 
 • Påverka och förhandla med arbetsgivaren. 
  Du företräder medlemmar i individärenden och i medbestämmandefrågor. Du möter arbetsgivaren för att exempelvis framföra synpunkter vid omorganisation eller för att förhandla om ett lokalt avtal. 
 • Bevaka anställningsvillkoren. 
  Känna till vad som regleras i kollektivavtal för att kunna reagera om arbetsgivaren inte håller avtalet och för att kunna påminna medlemmar om goda villkor som föräldralön, tjänstepension och sjuklön.
 • Arbeta för medlemmarnas intressen. 
  Driva frågor som är viktiga för medlemmarna om exempelvis arbetsmiljö, kompetensutveckling och mångfald.
 • Synas och rekrytera. 
  Berätta om det fantastiska arbete ni gör, kommunicera med befintliga medlemmar och bjuda in nya.
 • Genomföra aktiviteter och verksamhet. 
  Engagera medlemmar och bjud in till dialog om vad som är viktigt på just er arbetsplats. Anordna medlemsaktiviteter och delta i styrelsemöten.   
 • Utvecklas i rollen. 
  Själv få nya kunskaper och erfarenhetsutbyte genom facklig utbildning och praktiskt styrelsearbete.

Kom igång som förtroendevald

Arbeta i styrelsen

Ni som är invalda i styrelsen bör tidigt diskutera vilka arbetsformer, rutiner och aktiviteter ni ska ha framöver. Kom också överens om hur ofta ni ska ha styrelsemöten och hur långa de ska vara.

Det är vanligt att årsmötet väljer ordförande samt ett antal styrelseledamöter. Ordförande är sammankallande för styrelsen och har ett övergripande ansvar för samordning, introduktion av nyvalda ledamöter och för att lagarbetet fungerar i styrelsen. Hur styrelsen sedan fördelar ansvar och uppgifter kommer ledamöterna överens om tillsammans. Det brukar ske på ett så kallat konstituerande möte kort efter årsmötet. 

Ni får många vinster när ni fördelar uppgifterna. Arbetet blir roligare, leder till kompetensutveckling och bli mindre sårbart när någon slutar. Ni kan också lättare utnyttja era styrkor.

Se gärna vårt webbinarium Så lyckas ni i styrelsearbetet

Exempel på olika ansvarsområden att fördela:

 • Samverkan, medbestämmande och förhandling
  Styrelsen väljer själv hur många och vilka som ska representera i förhandlingsgrupper, medbestämmandekommittéer och samverkansgrupper. Övriga styrelseledamöter kan alltid fungera som bollplank. Andra ansvarsområden som brukar fördelas är löneprocessen, arbetsmiljö och mångfald och jämställdhet.
 • Kommunicera med medlemmarna
  Utse en i styrelsen till kommunikationsansvarig som informerar och håller medlemmarna uppdaterade om vad som händer och skapar dialog.
 • Rekrytera nya medlemmar
  Rekrytering är en grundläggande facklig fråga och alla i styrelsen har ansvar för att rekrytera fler medlemmar. Ju fler medlemmar desto större möjlighet har ni att förhandla fram goda villkor och påverka på arbetsplatsen. Det kan också vara bra att en person ansvarar för samordning och uppföljning av rekryterande aktiviteter samt har kontakt med nyanställda. 
 • Bolagsstyrelseledamot
  Anställda på företag i privat sektor och på kommunala bolag har rätt att ha en person med i bolagsstyrelsen för att få insyn och inflytande över verksamheten när man överstiger ett visst antal anställda. Uppdraget som personalrepresentant skiljer sig från det fackliga uppdraget genom att man representerar alla anställda på arbetsplatsen.

Anmäl nya styrelsen

När styrelsen har fördelat uppdrag och roller skickar ni protokollet till arbetsgivaren och till Sveriges Ingenjörers kansli. I protokollet ska det framgå vilka som är förtroendevalda på arbetsplatsen och hur rollerna i styrelsen är fördelade. På så vis får rätt personer relevant information.

Anmäl uppdrag

Anmäl nytt eller avslutat uppdrag som förtroendevald eller skyddsombud eller andra förändringar i styrelsen.

Fyll i formulär

Arbeta som kontaktperson

Är du kontaktperson på en arbetsplats utan förening har du samma uppgifter som en styrelse. Läs om styrelsens uppdrag och välj de delar som är aktuella utifrån dina förutsättningar.

När det inte finns förening kan du verka för att bilda det med stöd från förbundens kanslier.

Läs om att bilda förening

Mandat och rättigheter

Grundprincipen i Sveriges Ingenjörers stadgar är att alla har fullt mandat som förtroendevalda. Hur ni sedan fördelar arbetet, avgör ni själva. Kom ihåg att titta i era lokala föreningsstadgar där kan det finnas specifika förutsättningar att ta hänsyn till.

Här kan du läsa stadgemallarna och se hur innehållet vanligtvis är formulerat:

Stadgar för förening och instruktioner för kontaktperson

För att ha rätt att arbeta fackligt har du stöd i Förtroendemannalagen (FML). Här hittar du en sammanfattning av dina rättigheter och skyldigheter samt råd på vägen när du ska planera för ditt fackliga arbete.

Förtroendemannalagen

Stöd i föreningsarbetet?

Behöver er lokala förening lite extra stöttning? Vill ni öka det fackliga engagemanget på arbetsplatsen? Har ni stadgefrågor eller andra funderingar som gör det svårt att driva föreningen? 

Ta kontakt på kontakt@akademikerforening.se eller 08-613 80 00 och fråga efter föreningsutvecklarna, så hjälper vi er.

Vill du ha personlig coachning av våra erfarna föreningsutvecklare?

Ny i uppdraget

Det finns några konkreta saker som är bra att göra för att komma igång när du är ny i uppdraget.

I filmen ”Kom igång som förtroendevalda” får du träffa förtroendevalda som berättar om sina och erfarenheter och framgångstips.

In the video "Getting started" (with English subtitles), you can meet local representatives sharing their thoughts and advice in how to get started with your assignment.

Våra bästa tips för att komma igång

Läs mer om hur du kan komma igång med uppdraget som förtroendevald.

Styrelsen har rutiner, erfarenhet och kontaktnät och är ett bra stöd för dig som är ny. Om du inte redan har fått en introduktion, se till att boka in det. Berätta om dina erfarenheter, intressen och vad du skulle vilja arbeta med, då kan ordförande ta hänsyn till det vid arbetsfördelning. Försök också skapa en tät dialog med en erfaren facklig kollega, exempelvis som fadder.   

Är du är ensam i rollen kan du få information av kollegor som har varit förtroendevalda. Exempelvis om hur mycket tid de har lagt ned och var de har dokumenterat protokoll osv.

Har ni förtroendevalda från andra förbund på arbetsplatsen har ni stor glädje av varandra, inte minst om ni är en nybildad förening. Ni kan samarbeta och även utbyta erfarenheter, exempelvis kring förhandling och samverkan med arbetsgivaren.  

Försäkra dig om att arbetsgivaren har fått besked om att du är förtroendevald så att du omfattas du av Förtroendemannalagen (FML) och får rätt information. I årsmötesprotokollet ska det framgå att du har blivit vald vilket räcker som intyg. Är du kontaktperson och inte redan har fått ett intyg från oss, kontakta oss på fortroendevald@sverigesingenjorer.se.

Boka in ett möte med arbetsgivaren för att lära känna varandra och diskutera hur ni ska samverka tillsammans. 

Läs om medbestämmande och samverkan

De centrala avtalen reglerar exempelvis arbetsvillkor, arbetstidsregler, föräldralön och tjänstepension.

Kollektivavtalen och avtalsområdena hittar du här.

Undersök också vilka lokala kollektivavtal ni har på er arbetsplats.

Kursen ger grundläggande kunskaper i det fackliga arbetet och möjlighet att höra om andra förtroendevaldas erfarenheter.

Läs mer och anmäl dig till kursen

Förtroendemannalagen ger rätt till ledighet med lön för facklig verksamhet på arbetsplatsen. Du har rätt att ta så mycket tid som behövs för uppdraget i proportion till era arbetsplatsförhållanden. Ha dialog med arbetsgivaren om vad som är skäligt och hur du planerar att förlägga arbetet. På sidan Material & Verktyg finns en mall för tidsuppskattning.

Mall för tidsuppskattning av förtroendeuppdraget

Tänk igenom hur du vill kommunicera med medlemmarna och hur den fackliga verksamheten kan läggas upp.

Läs mer om att informera medlemmar

På sidan Material & Verktyg finns en checklista med 10 tips för verksamhetsplanering att skriva ut.

Kom ihåg att du alltid kan tala med dina fackliga kollegor i styrelsen och kontakta kansliets Rådgivning. 

Planera verksamhet och aktiviteter

För att få till en välfungerande förening behöver ni även planera den fackliga verksamheten. Ganska enkelt kan du skapa bra grund genom en grov verksamhetsplan: 

 • Gör en tidsaxel/cirkel och lägg in återkommande aktiviteter som inträffar under året. Det kan till exempel vara MBL-möten, styrelsemöten, budgetarbete, löneprocess, årsmöte och medlemsaktiviteter.
 • Sätt upp verksamhetsmål, prioritera och komplettera planen. På så vis har ni ett bra underlag för att kunna fördela arbetsuppgifter och planera in medlemskommunikation. 

Till din hjälp finns en sida om att göra en årsplan för det fackliga arbetet.

Tips på hur ni kan arbeta med lön, arbetsmiljö, jämställdhet och andra fackliga frågor hittar du här.

Stöd vid årsmöten och andra aktiviteter

Att synliggöra den fackliga verksamheten och bjuda in till medlemsaktiviteter är en stor del av verksamheten. När ni ska anordna årsmöte och andra medlemsaktiviteter finns en hel del hjälp att få både vad det gäller material, tips och aktiviteter att erbjuda. Samma sak när ni ska kommunicera med befintliga medlemmar och rekrytera nya. 

Tips om att synas och bjuda in.

Material & verktyg

Här har vi samlat alla dokument som du kan behöva för det internfackliga arbetet.

Till dokumentlistning
Senast uppdaterad 2023-09-05
Till toppen