Sveriges Ingenjörer

Fackligt uppdrag

Välkommen till ett roligt, spännande uppdrag med nya möjligheter till utveckling. Du får utbildning och erfarenhet av förhandling och andra frågor utanför ditt ordinarie yrke. I rollen får du unik insyn i arbetsgivarens verksamhet och chans att påverka. Du får också ett nätverk med förtroendevalda på din egen och andra arbetsplatser.

Du som är förtroendevald har fått medlemmarnas förtroende att företräda dem i fackliga frågor på arbetsplatsen. Oavsett om du är kontaktperson eller om ni är en styrelse har ni samma uppdrag och befogenheter. Om man är ensam förtroendevald är det givetvis inte möjligt att göra lika mycket som om ni är en styrelse. Är ni en styrelse hjälps ni åt och delar på uppgifterna utifrån behov och intresse.

Vad ska jag göra?

I praktiken innebär uppdraget att:

Ge råd och stöd till medlemmar

Det kan handla om att stötta och peppa i frågor om lön, arbetstid och föräldraledighet. 

Påverka och förhandla med arbetsgivaren

Du företräder medlemmar i individärenden och i medbestämmandefrågor. Du möter arbetsgivaren för att exempelvis framföra synpunkter vid omorganisation eller för att förhandla om ett lokalt avtal. 

Bevaka anställningsvillkoren

Känna till vad som regleras i kollektivavtal för att kunna reagera om arbetsgivaren inte håller avtalet och för att kunna påminna medlemmar om goda villkor som föräldralön, tjänstepension och sjuklön.

Arbeta för medlemmarnas intressen

Driva frågor som är viktiga för medlemmarna om exempelvis arbetsmiljö, kompetensutveckling och mångfald.

Synas och rekrytera

Berätta om det fantastiska arbete ni gör, kommunicera med befintliga medlemmar och bjuda in nya.

Genomföra aktiviteter och verksamhet

Engagera medlemmar och bjud in till dialog om vad som är viktigt på just er arbetsplats. Anordna medlemsaktiviteter och delta i styrelsemöten.   

Utvecklas i rollen

Själv få nya kunskaper och erfarenhetsutbyte genom facklig utbildning och praktiskt styrelsearbete.

Arbeta som kontaktperson

Är du kontaktperson på en arbetsplats utan förening har du samma uppgifter som en styrelse. Läs om styrelsens uppdrag och välj de delar som är aktuella utifrån dina förutsättningar.

Om det inte finns förening på din arbetsplats kan du verka för att bilda en med stöd från förbundens kanslier.

Läs om att bilda förening

Planera den fackliga verksamheten

För att få till en välfungerande förening behöver ni även planera den fackliga verksamheten. Här finns tips för hur ni kan gå tillväga.

Läs mer om planering

Arbeta i styrelsen

Ni som är invalda i styrelsen bör tidigt diskutera vilka arbetsformer, rutiner och aktiviteter ni ska ha framöver. Kom också överens om hur ofta ni ska ha styrelsemöten och hur långa de ska vara.

Se gärna vårt webbinarium Så lyckas ni i styrelsearbetet

Det är vanligt att årsmötet väljer ordförande samt ett antal styrelseledamöter. Ordförande är sammankallande för styrelsen och har ett övergripande ansvar för samordning, introduktion av nyvalda ledamöter och för att lagarbetet fungerar i styrelsen. Hur styrelsen sedan fördelar ansvar och uppgifter kommer ledamöterna överens om tillsammans. Det brukar ske på ett så kallat konstituerande möte kort efter årsmötet. 

Ni får många vinster när ni fördelar uppgifterna. Arbetet blir roligare, leder till kompetensutveckling och bli mindre sårbart när någon slutar. Ni kan också lättare utnyttja era styrkor.

Exempel på ansvarsområden att fördela

Anmäl nya styrelsen

När styrelsen har fördelat uppdrag och roller skickar ni protokollet till arbetsgivaren och till Sveriges Ingenjörers kansli. I protokollet ska det framgå vilka som är förtroendevalda på arbetsplatsen och hur rollerna i styrelsen är fördelade. På så vis får rätt personer relevant information.

Anmäl uppdrag

Anmäl nytt eller avslutat uppdrag som förtroendevald eller skyddsombud eller andra förändringar i styrelsen.

Fyll i formulär

Mandat och rättigheter

Grundprincipen i Sveriges Ingenjörers stadgar är att alla har fullt mandat som förtroendevalda. Hur ni sedan fördelar arbetet, avgör ni själva. Kom ihåg att titta i era lokala föreningsstadgar där kan det finnas specifika förutsättningar att ta hänsyn till.

Här kan du läsa stadgemallarna och se hur innehållet vanligtvis är formulerat:

Stadgar för förening och instruktioner för kontaktperson

För att ha rätt att arbeta fackligt har du stöd i Förtroendemannalagen (FML). Här hittar du en sammanfattning av dina rättigheter och skyldigheter samt råd på vägen när du ska planera för ditt fackliga arbete.

Förtroendemannalagen

Ny som förtroendevald

Här finns tips hur du kommer igång med arbetet som förtroendevald.

Kom i gång i uppdraget

Stöd i föreningsarbetet?

Behöver er lokala förening lite extra stöttning? Vill ni öka det fackliga engagemanget på arbetsplatsen? Har ni stadgefrågor eller andra funderingar som gör det svårt att driva föreningen? 

Ta kontakt på kontakt@akademikerforening.se eller 08-613 80 00 och fråga efter föreningsutvecklarna, så hjälper vi er.

Vill du ha personlig coachning av våra erfarna föreningsutvecklare?

Facklig utbildning

Våra fackliga utbildningar ger dig bättre förutsättningar att företräda medlemmarna på din arbetsplats och främjar din yrkesmässiga och personliga utveckling.

Till våra kurser
Senast uppdaterad 2023-09-05
Till toppen