Stadgar

Hur den lokala fackliga verksamheten ser ut skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser. En del arbetsplatser har ganska få medlemmar och har enbart en kontaktperson, medan andra är flera och har bildat en styrelse. Oavsett om du är kontaktperson eller om ni är en styrelse har ni i huvudsak samma uppdrag och befogenheter.

Er lokala verksamhet har lokala föreningsstadgar och instruktioner för kontaktpersoner där ni har anpassat innehållet till er arbetsplats och era förutsättningar. Här kan du läsa mallarna och se hur innehållet vanligtvis är formulerat. 

Ta del av mallarna för respektive sektor:

Privat

Kommun och region

Stat

Material och stöd för dig inom statlig sektor finns på Saco-S webbsida.

Senast uppdaterad 2020-05-28