Stadgar

Er lokala verksamhet har lokala föreningsstadgar och instruktioner för kontaktpersoner där ni har anpassat innehållet till er arbetsplats och era förutsättningar. Här kan du läsa mallarna och se hur innehållet vanligtvis är formulerat. 

Ta del av mallarna för respektive sektor:

Privat

Kommun och region

Stat

Material och stöd för dig inom statlig sektor finns på Saco-S webbsida.

Senast uppdaterad 2020-05-28
Till toppen