Stadgar

Er lokala verksamhet har lokala föreningsstadgar och instruktioner för kontaktpersoner där ni har anpassat innehållet till er arbetsplats och era förutsättningar. Här kan du läsa mallarna och se hur innehållet vanligtvis är formulerat. 

Mallar och annat material för dig som är förtroendevald inom statlig sektor finns på Saco-S webbsida.

Senast uppdaterad 2021-09-07
Till toppen