Sveriges Ingenjörer

Stadgar

Er lokala verksamhet har lokala föreningsstadgar och instruktioner för kontaktpersoner där ni har anpassat innehållet till er arbetsplats och era förutsättningar. Här kan du läsa mallarna och se hur innehållet vanligtvis är formulerat. 

Mallen Akademikerförening normalstadgar använder du för föreningar inom privat sektor. Nya normalstadgar ska antas på årsmötet 2024, läs mer här

Mallar och annat material för dig som är förtroendevald inom statlig sektor finns på Saco-S webbsida.

Normalstadgar för lokalavdelningar använder du för förening inom kommun eller region.

Aktuellt: Nya stadgar ska antas på årsmötet 2024

Akademikerföreningar (privat sektor) måste anta nya stadgar på årets årsmöte. Anledningen är att de gamla uppdaterats med hänsyn till bland annat GDPR. 

Vad ska göras? 

På ert årsmöte behöver ni anta nya normalstadgar, ni hittar dem här. I årsmötesprotokollet ska det framgå att ni antagit de nya normalstadgarna samt uppgifter om vilka som valts till förtroendevalda för det kommande verksamhetsåret. Skickas in via formulär eller e-post fortroendevald@sverigesingenjorer.se

Varför behöver vi anta nya stadgar? 

I ditt uppdrag som förtroendevald hanterar du en stor mängd känsliga personuppgifter, eftersom uppgifter som identifierar medlemmarna utgör en känslig personuppgift enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).  
På förbundsnivå samverkar vi med andra förbund inom Saco om dataskyddsfrågor, och som ett led i det arbetet har vi tagit fram nya normalstadgar för Akademikerföreningar inom privat sektor.  

För att underlätta för dig som i ditt uppdrag hanterar integritetskänsliga frågor har vi tagit fram instruktioner och FAQ om vad du behöver tänka på. 

Om ni redan haft årsmöte och inte antagit nya normalstadgar, så ska ni göra det vid 2025 års årsmöte eller tidigare om ni av någon anledning kallar till ett extra årsmöte.

Senast uppdaterad 2024-02-05
Till toppen