Sveriges Ingenjörer

Svensk Industriförening, Sinf

Sinf är en intresse- och serviceorganisation för mindre och medelstora företag, företrädesvis inom industrin.

Sinf tecknar inga egna kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer.

Om din arbetsgivare är medlem i Sinf och du vill veta vilket kollektivavtal som gäller vid din arbetsplats bör du undersöka ditt anställningsavtal för att se om det finns någon hänvisning till ett centralt kollektivavtal. Du kan också fråga en lokalfacklig representant, din närmaste chef eller HR-avdelningen om vad som gäller vid företaget. När du sedan vet namnet på det aktuella kollektivavtalet kan du söka efter detta i listan över kollektivavtal på föregående sida.

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-03-16
Till toppen