Sveriges Ingenjörer

När chefen och du inte har samma syn på din lön

Vi har listat några av de vanligaste skälen en chef kan ha till att inte höja lönen så mycket som du vill – och argumenten du kan använda i er fortsatta diskussion.

På arbetsplatser med kollektivavtal ska en lönerevision genomföras varje år. Inför revisionen bokas normalt lönesamtal mellan medarbetare och lönesättande chef in. Samtalets syfte är att föra en diskussion om individuella prestationer under året och komma överens om en löneökning som motsvarar insatserna.

Öka vinsten vanligt skäl

Ibland försöker dock arbetsgivaren hålla nere löneutvecklingen, vilket kan leda till att du och den lönesättande chefen befinner sig långt ifrån varandra i diskussionen, trots att du förberett dig med bra argument för en löneökning.

- Skälet till att hålla nere lönerna kan vara att man vill öka vinsten. Det arbetsgivaren missar är förstås att man behöver ha konkurrenskraftiga löner för att kunna locka och behålla den bästa arbetskraften, säger Elisabeth Arbin, ombudsman på Sveriges Ingenjörer.

Absolut rättvisa finns inte

Listan visar några av de vanligaste argumenten din lönesättande chef kan använda sig av för att undvika att höja din lön. Intill hittar du också förslag på hur du kan bygga din retorik. Kom bara ihåg att det till syvende och sist är arbetsgivaren som sätter lönen och att det inte finns någon absolut rättvisa.

– Uppstår det meningsskiljaktigheter i sittande möte är det bättre att avsluta och hitta en ny tid för att fortsätta diskussionen, och i väntan på nästa sittning ringer du till oss för att få råd, menar ombudsman Elisabeth Arbin.

Här får du mina bästa tips på hur du bemöter chefens argument i lönesamtalet.

Elisabeth Arbin

Ombudsman, Sveriges Ingenjörer

Senast uppdaterad 2023-01-24

Så bemöter du chefens argument

"Jag vet inte vad du har gjort eftersom du har jobbat hemifrån".

Chefens ansvar är att bedöma din prestation oavsett om du jobbar på kontoret eller på distans. Det bör ha funnits flera tillfällen under året där chefen haft möjlighet att ta reda på vad du har presterat och hur du har utvecklats. Men var förberedd på att distansarbete kan ha påverkat chefens insyn. Du måste helt enkelt försäkra dig om att chefen vet vad du har gjort.

"Mina händer är bakbunda, jag får inte mer pengar från HR."

Lönesamtalet ska handla om din löneutveckling. Begär konkreta förslag och tydliga mål på vad du behöver göra för att höja din lön. Fråga vad man har budgeterat till lönepåslagen.

"I år är det 2,0% enligt avtalet".

Din löneökning ska baseras på din individuella prestation och ditt bidrag till verksamheten. 2,0% är en central siffra och riktmärke, som chefen ska kunna anpassa till dig som individ.

"I år satsar vi på de yngre."

Även om arbetsgivaren eller din chef vill satsa på en speciell grupp ska din lön fortfarande baseras på din prestation och ditt bidrag till verksamheten.

"Du har varit föräldraledig".

Enligt föräldraledighetslagen ska du inte missgynnas på grund av att du varit föräldraledig. Du har rätt till samma utveckling som om du hade varit på plats.

"Det är inte jag som sätter lönen."

Om det inte är din chef som sätter lönen ska du heller inte ha samtalet med honom eller henne. Begär att få tid att prata med rätt person.

"Vi måste hålla budgeten."

Löneavtalet anger att de viktigaste faktorerna för individuell och differentierad lönesättning är prestation och kompetens. Din chef ska förvisso hålla sin budget, men måste också hålla sig till det löneavtal som gäller.

"Du får inte mer."

Får du en lägre lön än dina kollegor är det en indikation på att chefen inte är nöjd med din insats. Begär konkreta förslag på vad du behöver göra för att förbättra din löneutveckling.

"Sveriges Ingenjörers lönestatistik visar för höga löner."

Om chefen inte tycker att statistiken är rimlig som jämförelse för din lön, fråga varför. Hänvisar chefen till annan statistik, fråga vad den bygger på.

Sveriges Ingenjörers lönestatistik i Saco lönesök bygger på enkätsvar från över 70 000 medlemmar med en svarsfrekvens på över 60 procent. Statistiker kontrollerar alltid att bortfallet av svar är representativt för att vara säkra på att inga grupper är över- eller underrepresenterade.

Till toppen