Sveriges Ingenjörer

Ta kontrollen över ditt lönesamtal

Vad har du åstadkommit under året? Har du fått nya arbetsuppgifter eller gått en utbildning? Skriv ner konkreta exempel och motiveringar löpande så att du inte glömmer något viktigt till ditt lönesamtal. Pia Bäckström, ombudsman och löneexpert på Sveriges Ingenjörer, guidar dig inför lönesamtalet.

De generella faktorer som påverkar löneutvecklingen för ingenjörer under yrkeslivet är utbildningsinriktning, ingångslön och arbetsuppgifter. Vid lönesamtalet som ligger till grund för lönerevisionen är det dock individuella prestationer, bidrag till verksamheten, eventuell kompetensutveckling och förändringar i ansvar som är i fokus.

– För att kunna föra fram dina förväntningar på en löneökning ska du förbereda dig genom att tänka igenom vad du åstadkommit under året. Har du till exempel lett ett stort projekt, fått andra alternativt nya arbetsuppgifter eller gått en utbildning? Skriv gärna ner konkreta exempel och motiveringar i förväg så att du inte glömmer något viktigt, säger Pia Bäckström – ombudsman och löneexpert på Sveriges Ingenjörer.

– Finns det en utvecklingsplan som du och din chef upprättat framgår det förhopp-ningsvis hur du ska göra för att nå de mål som satts upp. Utifrån den bör du kunna hitta motiveringar till din löneökning. Du behöver också titta på om du har rätt lön utifrån vad marknaden är beredd att betala för din kompetens. Här är Sveriges Ingenjörers ingenjörsspecifika lönestatistik vägledande, fortsätter Pia.

Extra viktiga blir förberedelserna om chefen ifråga befinner sig långt borta i arbetsvardagen, kanske på en annan ort eller till och med i ett annat land.

Pia Bäckström, ombudsman och löneexpert på Sveriges Ingenjörer.
– Du bör även förbereda dig på hur chefen kommer att bemöta dina argument. Finns det något han eller hon inte känner till, och kan det finnas kritik eller invändningar mot något du för fram?

Saklig argumentation och konkreta siffror

De argument som du för fram ska vara sakliga och ha koppling till mål, måluppfyllnad och dina prestationer, samt ha verksamheten i fokus. Argument som rör personlig ekonomi eller jämförelser med kollegor har däremot inget i samtalet att göra.

– Den enda gången det är befogat att göra en jämförelse med andra är om du vet att du ligger lägre i lön än genomsnittet, till exempel om du fått en låg ingångslön, säger Pia.

Pia menar också att du, utöver dialogen om prestation, ska få ett konkret förslag på ny lön.
– Om chefen bara pratar om din prestation och inte ger dig ett konkret löneförslag, så ska du göra det. Det är först när din insats får ett faktiskt värde som du har en bedömning att förhålla dig till.

Om chefen bara pratar om din prestation och inte ger dig ett konkret löneförslag, så ska DU göra det.

Motivering och dokumentation
Ibland händer det att du och din chef inte är överens om din löneutveckling, och skälen kan vara olika. Det är viktigt att du tar reda på orsaken till att din chef inte höjer lönen så mycket som du vill, så att du vet att det inte är du själv som har för högt ställda förväntningar.

– Om du inte delar chefens bedömning av din prestation eller inte håller med om motiveringen till din nya lön är det viktigt att du framför det. Och får du liten eller ingen löneutveckling har du rätt att få veta vad du ska göra för att ändra på det, förklarar Pia Bäckström. Behöver du diskutera resultatet kan du vända dig till din lokalförening som har bäst koll på löneläget på företaget, eller så ringer du till oss för att få råd.

Generellt ska det som du och din chef kommer överens om i lönesamtalet dokumenteras. Liksom andra anställda kan nämligen chefer röra på sig och då behövs något som styrker det avtalade.

– Tänk också på att det du presterar under hela året fram till nästa lönesamtal påverkar din löneutveckling. För gärna löpande anteckningar kring vad du åstadkommer, så att du har ett bra underlag inför nästa års lönesamtal, avslutar Pia Bäckström.

Om du inte delar chefens bedömning av din prestation eller inte håller med om motiveringen till din nya lön är det viktigt att du framför det.
Senast uppdaterad 2022-03-16
Till toppen