Sveriges Ingenjörer

Tips efter lönesamtalet

Här har vi samlat tips och råd om vad som är viktigt att tänka på efter att du haft lönesamtal med din chef. Oavsett om du är nöjd eller missnöjd med samtalet tjänar du på att tänka framåt och planera för en god löneutveckling.

Utvärdera lönesamtalet

Har du en lön som du tycker matchar din prestation, kompetens och marknadsläge? Efter lönesamtalet kan du ha nytta av att utvärdera samtalet för dig själv. Tänk igenom vad som gick bra i samtalet och var det något som gick mindre bra behöver du reflektera över vad du kan förändra.

Finns det steg att ta och möjligheter att utvecklas internt hos arbetsgivaren och därmed få en bättre lön? Om du byter tjänst internt är ett tips att du bör förhandla om lön i samband med bytet, inte vänta med det till nästkommande lönerevision. Det ger som regel ett bättre resultat.

Eller är det dags att byta jobb helt?  Att byta arbetsgivare ger rent statistiskt ofta en bättre löneökning än att vara kvar hos samma. Även om det förstås också finns arbetsgivare som förstår värdet av upparbetad kompetens och lojala medarbetare.  

Om du inte är nöjd med resultatet

Om du och din chef inte är överens om din löneutveckling är det viktigt att du tar reda på skälet. Varför vill inte chefen höja lönen så mycket som du vill? Har du själv rimliga förväntningar på löneökning?

Delar du inte chefens bedömning och motivering till den lön du får är det viktigt att du framför det. Som medarbetare har du också rätt att få veta vad du kan göra för att ändra utvecklingen framöver.

I slutändan är det arbetsgivaren som sätter lönen. Om du inte är nöjd finns det inget sätt att tvinga sig till en högre lön. Då är det kanske istället dags att börja leta efter en ny arbetsgivare som värdesätter din kompetens högre.

Tänk lön hela året

Tänk på att det du presterar under kommande år fram till nästa lönesamtal påverkar din löneutveckling. För gärna löpande anteckningar kring vad du presterar, så att du har ett bra underlag till nästa samtal.

Fundera också över om du fortfarande utvecklar din kompetens på det sätt du vill och vad som skulle kunna påverka din löneutveckling i positiv riktning. Kanske kan du få nya arbetsuppgifter och mer ansvar som hjälper dig att bredda eller fördjupa din kompetens. Eller finns det en ny roll i sikte? För fram dina tankar till din chef på ditt utvecklingssamtal.

Här kan du läsa mer om utvecklingssamtalet.

Vill du ha mer hjälp?

Har du frågor kring lön eller löneprocessen hos din arbetsgivare är det till din lokala förening du i första hand ska vända dig – det är de som har bäst koll på löneläget på just din arbetsplats. Du kan också ringa till vår rådgivning på 08-613 80 00.

Senast uppdaterad 2022-03-02
Till toppen