Chef

Leda innovation

Program inom innovation och affärsutveckling i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Utbildningen är exklusiv för våra chefsmedlemmar.

Sveriges Ingenjörers utbildning Leda innovation utvecklar din kompetens kring att leda och organisera innovation och affärsutveckling. Som deltagare får du de verktyg du behöver för att se innovationsmöjligheterna, sälja in dem och tydliggöra affärsnyttan. Du får också ta del av framgångsrika metoder för hur arbetet kan drivas och organiseras för att stimulera till långsiktig och lönsam utveckling.

Fakta

För vem: Ingenjör och chef med ansvar för innovation eller affärsutveckling.

Språk: Svenska

Antal platser: Max 25 deltagare

Kursinnehåll:
Programmet omfattar sammanlagt sex utbildningsdagar. Utbildningen sker digitalt i webbinariumform. 

14-15 januari 2021 (2 dagar): Motivera innovations- och affärsutvecklingsinsatser

17-19 mars 2021 (2,5 dagar): Kommunicera affärsnyttan med innovations- och affärsutvecklingsinsatser

21-22 april 2021 (1,5 dagar): Leda och organisera innovations- och affärsutvecklingsinsatser

Pris: 45 000 SEK (exklusive moms och kostnader för kost, logi och resor).

Varför Leda Innovation?

Av Sveriges Ingenjörers 160 000 medlemmar är nästan var femte yrkesverksam chef. Många av dessa chefer leder verksamheter och företag som befinner sig i framkant, med innovations- och affärsutvecklingsfrågor högt på agendan.

Cheferna efterfrågar utveckling

Cheferna efterfrågar möjligheter att ta del av andras erfarenheter av att jobba med utmaningar som liknar deras egna: Hur gör de bästa? Hur prioritera och motivera satsningar på ett visst utvecklingsområde istället för ett annat? Många har också lyft fram svårigheter att kommunicera internt kring innovation för att kunna skapa tydlighet, motivation och stöd för företagets insatser.

Skräddarsytt program för chefer

I Leda innovation har Sveriges Ingenjörer tagit vara på de erfarenheter och behov cheferna uttryckt och vävt ihop med aktuell forskning i Handelshögskolan i Stockholm Executive Educations gedigna nätverk av experter inom området. På så sätt har vi skapat ett unikt profilprogram som är skräddarsytt för Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar.

Din profil

Du är ingenjör och chef – och medlem i Sveriges Ingenjörer. Du kan arbeta på ett stort eller ett litet företag, och du kan komma från såväl privat som offentlig sektor. Det centrala är att du har ansvar för, insikt i och kan utöva direkt påverkan på innovations- och affärsutvecklingsprocesser. Självklart har du erfarenhet av utmaningar kopplade till att leda innovation och affärsutveckling.

Ditt nya nätverk

I programmet möter och samarbetar du med ingenjörer i liknande roll och situation. Det ger dig unik inblick i en mängd olika verksamheter och branscher, liksom möjligheten att dela och jämföra erfarenheter, byta idéer och lösningar samt bygga ditt personliga nätverk.

Programinnehåll

Med Leda innovation förbättrar du din förmåga att leda, styra och organisera ditt företags innovations- och affärsutvecklingsinsatser. Programmet är uppdelat i tre block med olika teman.

Föreläsarna på utbildningen är från Handelshögskolan i Stockholm, som är i framkant inom forskning inom innovation.

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i utbildningsinnehållet.

Motivera innovations- och affärsutvecklingsinsatser

Som chef behöver du kunna motivera varför resurser behövs för innovationsinsatser och affärsutveckling för olika intressenter – allt från ledningen till kollegor och dina närmaste medarbetare.

 • Varför innovation och affärsutveckling, för vem och i vilket syfte?
 • Vilka olika typer av innovations- och affärsutvecklingsinsatser samt utmaningar finns?
 • Vad kännetecknar innovativa miljöer?

Kommunicera affärsnyttan med innovations- och affärsutvecklingsinsatser

För att få resurser och stöd behöver du visa hur insatserna skapar nytta – ibland redan innan du själv har en klar bild av lösningen. Kommunikationen på mottagarens villkor, till exempel kring finansiella konsekvenser och fördelar för era kunder, är nyckeln för att kunna övertyga och skapa tydlighet.

 • Hur säljs en idé in?
 • Hur kan det finansiella språket användas för att övertyga?
 • Hur räknas insatserna hem?

Leda och organisera innovations- och affärsutvecklingsinsatser

Som chef ska du leda, styra och följa upp insatserna. Konkret kan det handla om att använda olika metoder och modeller som bidrar till att du får med dig dina kollegor, når rätt effekter och skapar resultat. Det finns också olika sätt att organisera sig för att skapa bästa möjliga resultat.

 • Hur leds och styrs insatserna?
 • Hur leds insatserna i komplexitet och där mandat inte finns?
 • Hur organiseras innovation och affärsutveckling?

Som deltagare ska du efter programmet:

 • Kunna förstå och identifiera framgångsfaktorer för innovation och affärsutveckling.
 • Kunna tydliggöra hur innovation och affärsutveckling ger affärsnytta.
 • Ha kunskap om vilka finansiella aspekter som behöver beaktas samt hur innovationsprocesser bäst organiseras.
 • Ha insikt i hur du leder och arbetar tvärs över din organisation.
 • Ha blivit stärkt i din roll som ledare inom innovation och affärsutveckling.
 • Kunna använda det ekonomiska språket i din kommunikation.

Vill du veta mer?

Kontakta ansvarig på Sveriges Ingenjörer eller programledare på Handelshögskolan.

Anders Hallgren
Verksamhetsutvecklare
Sveriges Ingenjörer
08-613 81 45
chef@sverigesingenjorer.se

Lena Strömbom
Handelshögskolan i Stockholm
SSE Executive Education
070-846 01 30
lena.strombom@exedsse.se

Senast uppdaterad 2020-05-29
Bli medlem
Bli medlem och få rådgivning och coachning
Du får rådgivning och coachning för att höja din lön och bygga din karriär.
Till toppen