Sveriges Ingenjörer

Mentorprogram för nyanlända ingenjörer

Som mentor för en nyanländ ingenjör får du möjlighet till kompetensutveckling genom att stötta och bidra med din erfarenhet av arbetsmarknaden för ingenjörer i Sverige.

Syftet med mentorprogrammet Ingenjörsmentor är att stärka våra insatser för nyanlända ingenjörer och föra dem närmare den svenska arbetsmarknaden.

Dela med dig av din kunskap

I programmet får du prova på att vägleda en ingenjör som nyligen anlänt till Sverige. Genom att dela med dig av din kunskap, dina yrkeserfarenheter och din vardag på jobbet får adepten insikt i svensk arbetskultur, sociala koder och vad det innebär att arbeta som ingenjör i Sverige. Genom mentorprogrammet får adepten också möjlighet att skapa sig ett nätverk inom sin bransch.

Vår erfarenhet visar att mentorprogrammet ger kompetensutveckling och blir berikande både för dig som mentor och för den ingenjörskollega du stöttar.

Ingenjörsmentorprogrammet 2024

Här kan du se de datum som är inbokade för Ingenjörsmentorprogrammet under 2024:

Om Ingenjörsmentor

I mentorprogrammet ingår tre gemensamma träffar för alla mentorer och adepter. Varje träff sker på kvällstid och leds av en professionell coach från LEARNO AB eller Thinkandact. Mellan varje träff ingår tre individuella möten för mentorparen (mentor och adept).

I Stockholm samarbetar vi med Stockholms stad, Järfälla kommun och KTH. Adepter som är intresserade av en ingenjörsmentor rekryteras bland nyanlända ingenjörselever på Sfinx (Svenska för ingenjörer i Stockholmsområdet) som deltar i intensivutbildning i yrkessvenska.

Vad gäller för att delta?

 • Medlem i Sveriges Ingenjörer
 • Yrkesverksam ingenjör i Stockholmsområdet
 • Förmåga att lyssna och sätta dig in i andras behov
 • Förmåga att vägleda utan att styra
 • Prestigelöst förhållningssätt och vilja att dela med dig av dina personliga erfarenheter
 • God kommunikativ förmåga
 • Möjlighet att avsätta tid för mentorskap
 • Sätta upp egna mål för mentorprogrammet
 • Boka träffarna med sin mentor och planera för innehållet
 • Vara intresserad och målmedveten, öppen och lyhörd
 • Öva svenska, i synnerhet yrkessvenska
 • Få inblick i vad som kan komma att vänta på den svenska arbetsmarknaden
 • Få kunskap om vilka meriter och personliga egenskaper som anses viktiga på svenska ingenjörsarbetsplatser
 • Ge mentorn en internationell inblick genom att dela med sig av sina yrkeserfarenheter

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om mentorprogrammet.

Vi vänder oss till yrkesverksamma medlemmar. Anledningen är att mentorprogrammet är ett yrkeslivsinriktat program och att det är en fördel om mentorn har erfarenhet av svensk arbetsmarknad och hur den fungerar. Att tänka på är att adepterna vill få ett kontaktnät inom svenskt arbetsliv och du som mentor ska ”bjuda” på ditt nätverk.

Mentorprogrammet kan sökas av elever som deltar i ett Sfinx-program i Stockholmsområdet.

Mentorer får ingen ekonomisk ersättning för sitt mentorskap.

De som deltagit i programmet som mentor har i sin feedback sagt att de uppskattar att vi givit dem möjligheten att vara mentor och att erfarenheten det givit dem varit berikande både på ett personligt plan och i deras karriär.

De gemensamma träffarna är på kvällstid. Sluttid är cirka 20.30.

Mentor och adept träffas vanligtvis också på kvällstid, men det är ni själva som bestämmer när ni har möten. 

Total tid att lägga ner är cirka 20-30 timmar, plus lite förberedelser. Programmet innehåller totalt nio träffar, varav tre gemensamma med alla deltagare och sex med din adept.

Tanken är att mentor och adept ska planera in tre träffar mellan första gemsamma träffen och den andra, och tre mellan den andra och tredje gemsamma träffen. Mötena mellan mentor och adept bör inte vara längre än en timme.

Målgruppen för adepter är elever som läser Sfinx i Stockholmsområdet. För att adepterna så snabbt som möjligt ska lära sig svenska är därför mentorprogrammets språk svenska och vi är tacksamma om ni pratar svenska.

Engelska används av många ingenjörer, inte minst på arbetsplatser, det kan därför användas parallellt och i praktiken pratar många mentorpar engelska i början.   

Som handledning får ni, förutom det som ges på de gemsamma träffarna, en handbok. Handboken får ni vid första träffen och ni kommer ha den med som underlag under hela programmet.

I och med att programmet innehåller en grupp av cirka 20 par är det inte ovanligt att man i gruppen hittar lösningar i nätverksbyggande och att man exempelvis gör studiebesök på företag.

Vi sparar dina uppgifter i tre månader.

Programmets coacher

Johan Welander

Johan Welander
Thinkandact

Johan Welander är personalvetare med en kandidatexamen från PA-programmet vid Lunds universitet och med en magister från Uppsala universitet. Han arbetar i dag som kompetensutvecklingschef i en välkänd ideell organisation, är författare till boken Idéburen chef - HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer samt grundare av organisationskonsultföretaget Thinkandact. Johan har lång erfarenhet av organisationsutveckling, chefs-/ledarutveckling och HR-arbete. Han är specialiserad på mentorskapsprogram.

Frank Ekelund

Frank Ekelund
LEARNO AB

Frank Ekelund är personalvetare med examen från Lunds universitet. Han är HR- och förändringskonsult på utbildningsföretaget LEARNO AB och genomför uppdrag inom mentorskap, ledarskap, HR och förändringsarbete. Frank har tidigare erfarenhet som ledare, HR-chef, rekryterare och konsultchef. Han har även arbetat som rådgivare på Trygghetsrådet med individ- och grupprocesser med syfte att stötta privatanställda tjänstemän och företag under omställning.

Kontakt

Om du har frågor om Ingenjörsmentorprogrammet är du välkommen att kontakta Magnus Skagerfält på magnus.skagerfalt@sverigesingenjorer.se.

Senast uppdaterad 2023-09-28
Till toppen