Levipriset – vårt pris för arbetsmiljöarbete

Sveriges Ingenjörer delar varje år ut Levipriset för att stimulera och utveckla utbildning om arbetsmiljö vid svenska tekniska lärosäten.

Levipriset instiftades 2004 och är uppkallat efter den svenska stressforskningens fader, professor emeritus Lennart Levi.

Priset delas ut för att belöna och uppmärksamma personer som utvecklar utbildningen om arbetsmiljö vid svenska tekniska lärosäten. Fokus ligger på sambandet mellan hälsa och effektivitet. Pristagaren ska arbeta på eller ha ett nära samarbete med någon av landets tekniska lärosäten.

Pristagaren utses av Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse och tilldelas en prissumma om 50 000 kronor.

Ingenjörer utvecklar och leder företag, därför måste de redan under utbildningen få goda kunskaper om hur en hållbar arbetsmiljö skapas.
Magnus Skagerfält
Sakkunnig, Sveriges Ingenjörer

Pristagare 2020

Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris 2020 går till Jonas Borell vid Lunds Tekniska Högskola. Han får priset på 50 000 kronor för att entusiastiskt och engagerat utvecklat utbildningen i arbetsmiljö för ingenjörsstudenter.

Jonas Borell bor i Lund och är filosofie doktor i Arbetsmiljöteknik samt har en psykologexamen. Han är idag verksam som universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi, Institutionen för designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola.

Priset delades ut i samband med en föreläsning från AFA Försäkring kring smittspridning, riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen i samband med Corona (covid-19).

Webbsändningen av föreläsningen kan ses i efterhand. Prisutdelningen startar 1:00:50 in i sändningen.

Smittspridning, riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen

Jonas Borell har gästat Ingenjörspodden och där ger han sina bästa tips för att jobba hemifrån. T.ex. hur man hittar motivationen och energin. Du hittar avsnittet här.

 • 2020: Jonas Borell, universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola

 • 2019: Cecilia Berlin, docent, Chalmers Tekniska Högskola

 • 2018: Mats Ericson, professor, Kungliga tekniska högskolan

 • 2017: Cecilia Österman, lektor, Linnéuniversitetet

 • 2016: Anette Karltun, lektor, Jönköping university och Martina Berglund, lektor Linköpings universitet

 • 2015: Anna Williamsson, doktorand, Kungliga tekniska högskolan

 • 2014: Helena Tobiasson, doktorand, Kungliga tekniska högskolan

 • 2013: Saman Hosseinpour, Veluska Arias, Erik Gabrielsson, Moa Ziethén Granlund, Mikaela Helander och Pontus Olin, doktorander, Kungliga tekniska högskolan

 • 2012: Alexis Rydell, doktorand, Högskolan Dalarna

 • 2011: Magnus Stenberg, universitetsadjunkt, Luleå tekniska universitet

 • 2010: Anna-Lisa Osvalder, professor, Chalmers tekniska högskola

 • 2009: Linda Rose, universitetslektor, Kungliga tekniska högskolan

 • 2008: Stig Karlsson, universitetsadjunkt, Luleå tekniska universitet och Pernilla Ulfvengren, universitetslektor, Kungliga tekniska högskolan

 • 2007: Bo Johansson, universitetslektor, Luleå tekniska universitet

 • 2006: Jörgen Ljung, universitetslektor, Linköpings universitet

 • 2005: Bengt Sandblad, professor, Uppsala universitet

 • 2004: Eva Mauritzon-Sandberg, universitetslektor, Luleå tekniska universitet.
Senast uppdaterad 2020-06-16