Levipriset – vårt pris för arbetsmiljöarbete

Sveriges Ingenjörer delar varje år ut Levipriset för att stimulera och utveckla utbildning om arbetsmiljö vid svenska tekniska lärosäten.

Levipriset instiftades 2004 och är uppkallat efter den svenska stressforskningens fader, professor emeritus Lennart Levi.

Priset delas ut för att belöna och uppmärksamma personer som utvecklar utbildningen om arbetsmiljö vid svenska tekniska lärosäten. Fokus ligger på sambandet mellan hälsa och effektivitet. Pristagaren ska arbeta på eller ha ett nära samarbete med någon av landets tekniska lärosäten.

Pristagaren utses av Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse och tilldelas en prissumma om 50 000 kronor.

Ingenjörer utvecklar och leder företag, därför måste de redan under utbildningen få goda kunskaper om hur en hållbar arbetsmiljö skapas.
Magnus Skagerfält
Sakkunnig, Sveriges Ingenjörer
Cecilia Berlin får Levipriset

2019 års pristagare

Årets Levipris går till Cecilia Berlin vid Chalmers Tekniska Högskola. Hon får 50 000 kr för sina sätt att entusiastiskt och engagerat utveckla arbetsmiljöutbildningen till ingenjörsstudenter.

Ur priskommitténs motivering:

Cecilia är en entusiastisk förespråkare för arbetsmiljö i sin verksamhet som forskare och lärare. Bland de teknologer hon undervisar skapar hon med sitt engagerande sätt ett stort intresse för ämnet. Hon har starkt betonat vikten av pedagogisk utveckling och förnyelse, och är en efterfrågad gästföreläsare vid flertalet tekniska högskolor

 

Intervju med pristagaren

I filmen nedan samtalar Cecilia Berlin med Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand om sin hjärtefråga – ergonomi.

Ur innehållet: vad är ergonomi, varför är det viktigt för ingenjörer att ha god kunskap om ergonomi, hur skapas ett hållbart arbetssystem, hur kan vi komma ihåg att tänka på ergonomi i vardagen och hur ser framtiden för ergonomin ut.

 • 2019: Cecilia Berlin, docent, Chalmers Tekniska Högskola

 • 2018: Mats Ericson, professor, Kungliga tekniska högskolan

 • 2017: Cecilia Österman, lektor, Linnéuniversitetet

 • 2016: Anette Karltun, lektor, Jönköping university och Martina Berglund, lektor Linköpings universitet

 • 2015: Anna Williamsson, doktorand, Kungliga tekniska högskolan

 • 2014: Helena Tobiasson, doktorand, Kungliga tekniska högskolan

 • 2013: Saman Hosseinpour, Veluska Arias, Erik Gabrielsson, Moa Ziethén Granlund, Mikaela Helander och Pontus Olin, doktorander, Kungliga tekniska högskolan

 • 2012: Alexis Rydell, doktorand, Högskolan Dalarna

 • 2011: Magnus Stenberg, universitetsadjunkt, Luleå tekniska universitet

 • 2010: Anna-Lisa Osvalder, professor, Chalmers tekniska högskola

 • 2009: Linda Rose, universitetslektor, Kungliga tekniska högskolan

 • 2008: Stig Karlsson, universitetsadjunkt, Luleå tekniska universitet och Pernilla Ulfvengren, universitetslektor, Kungliga tekniska högskolan

 • 2007: Bo Johansson, universitetslektor, Luleå tekniska universitet

 • 2006: Jörgen Ljung, universitetslektor, Linköpings universitet

 • 2005: Bengt Sandblad, professor, Uppsala universitet

 • 2004: Eva Mauritzon-Sandberg, universitetslektor, Luleå tekniska universitet.
Senast uppdaterad 2019-05-23