Sveriges Ingenjörer
Nyheter 20 oktober 2020

Oacceptabelt låg nivå i avtalsförslag

Sveriges Ingenjörer har tillsammans med Facken inom industrin sagt nej till avtalsförslaget som lagts fram i industriförhandlingarna. Skälet är att avtalsvärdet är oacceptabelt lågt och viktiga delar saknas.

Sveriges Ingenjörer meddelade under tisdagen 20 oktober sitt besked på avtalsförslaget till de opartiska ordförandena (Opo) som leder avtalsförhandlingarna inom industrin. 

Samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisade denna första förslag, också kallat hemställan. 

Det föreslagna avtalsvärdet är oacceptabelt lågt. Värdet på förslaget är 4,5 procent fram till 31 mars 2023.

Den snabba återhämtningen i industrin och utvecklingen av konkurrenskraften ger stöd för en löneökningstakt väsentligt högre än vad hemställan anger.

 

Nivåerna i förslaget står inte alls i proportion till våra medlemmars bidrag till utvecklingen i Sverige. Vi vill undvika ryckighet och främja stabilitet. En långsiktigt hållbar lönebildning är i förlängningen en förutsättning för att Sverige ska kunna utveckla välfärden.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Hemställan saknar dessutom nödvändiga avsättningar till system för arbetstidsförkortning- deltidspension/flexpension, vab-tillägg på de avtalsområden där det krävs och en låglönesatsning för LO-förbunden.

För att en slutlig hemställan ska kunna antas av Facken inom industrin måste avtalsvärdet vara väsentligt högre.

Svaret på avtalsförslaget i media

"Vi står väldigt långt ifrån varandra" - Nyhetsbyrån Direkt
Klicka här för att läsa förhandlingschef Camilla Frankelius kommentar på Di.se 

"Frågor om konflikt kommer nu upp i våra delegationer. Nivån måste upp ordentligt" - Arbetsvärlden
Klicka här för att läsa förhandlingschef Camilla Frankelius kommentar på Arbetsvarlden.se 

Chefen för förbundets industrienhet Daniel Falk och förhandlingschef Camilla Frankelius på väg ut från överlämnandet av svaret på avtalsförslaget till de opartiska ordföranden (Opo).

Facken inom industrin är ett samarbete mellan fackförbund som organiserar anställda inom industrin. Sveriges Ingenjörer ingår i Facken inom industrin tillsammans med är GS-facket, ­Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall och Unionen. När förbunden agerar gemensamt gör de det under namnet Facken inom industrin.

Facken inom industrin har tillsammans med arbetsgivarorganisationer inom industrin undertecknat Industriavtalet.

Läs mer om samarbetet på Facketinomindustrin.se

Till toppen