Sveriges Ingenjörer
Nyheter

Tips för sommarjobbet

Sveriges Ingenjörer ger tips till ingenjörsstudenter i jakten på sommar- och extrajobb.

Ett jobb under studietiden kan vara den första kontakten med arbetslivet eller den första upplevelse av ingenjörsyrket för en student. Därför är det viktigt att få koll på frågor kopplat till detta när man söker eller befinner sig i en arbetsprocess för ett sommar- eller extrajobb. 

Checklista för sommar- eller extrajobbet

I  jobbsökandet: 

 • Ta reda vad du skulle vilja jobba - vilken bransch, teknikområde eller företag som vore intressant att få en inblick i och där du kan bidra 
 • Läs på om branschen och företaget eller organisation som du är intresserad av 
 • Formulera dig kärnfullt vad du hittills läst för kurser, vad du tror dig kunna bidra med och varför just det aktuella arbetsplatsen lockar dig
 • Använd LinkedIn (se separat tipslista för LinkedIn nedan)

Inför påskrivandet av anställningsavtal: 

 • Arbetsuppgifter - vad man förväntas göra på arbetsplatsen?
 • Anställningsvillkor - vilka regler för arbetstid, lön, försäkringar och förmåner som anställningen omfattar? Detta ska vara angivet i ditt anställningsavtal, som arbetsgivaren ska lämnar över skriftligt 
 • Har arbetsplatsen kollektivavtal eller inte? Om en arbetsplats har kollektivavtal  påverkar det faktorer som övertidsersättning, sjuklön och försäkringar.

Efter jobbet är avslutat:

 • Summera de viktigaste lärdomarna samt vilka olika arbetsmoment och verktyg som du jobbat med, och skriv ned dem
 • Boka in ett möte med din arbetsledande chef och be om en feedback på din arbetsinsats
 • Få skriftligt intyg/rekommendation från arbetsgivaren på vad du arbetat med och fråga om kan tänka sig vara referenser i dina kommande jobbprocesser. 

Testa att gör så här:

Skapa en tydlig LinkedIn-profil 

 • Öka dina chanser att bli kontaktad genom att ha en personlig och formellt korrekt profil. 

Skapa jobbaviseringar

 • Få aviseringar när nya jobb blir tillgängliga inom sepcifika områden eller företag.

Ta hjälp och be om feedback 

Visa rekryterare att du är öppen för nya möjligheter 

 • LinkeIn har skapat en funktion som informerar rekryterare att du är intresserad av nya möjligheter. 

Genom att erbjuda sommar- och extrajobb åt ingenjörsstudenter får arbetsgivare tillgång till färsk kunskap och nya idéer. Det ger samtidigt möjlighet komma i kontakt med framtida medarbetare redan under deras studietid.

Sveriges Ingenjörer hjälper studentmedlemmar med flera olika tjänster som kan användas både inför och under sommar- och extrajobbet. Bland annat CV-granskning, lönestatistik, rådgivning och avtalsgranskning. Även förbundets rekommenderade ingångslöner ger stöd. Ingånglönen gäller för första heltidsanställningen efter avslutad utbildning. Men genom att beräkna procentsats av den rekommenderade ingångslönen kan den även fungera som ett verktyg för ingenjörsstudenter som ska förhandla sin lön på jobb under studietiden. 

Till toppen