Sveriges Ingenjörer
Opinion 23 februari 2021

Ny granskning visar felprioriteringar för ingenjörsutbildningar

I en ny granskningsrapport lyfter Riksrevisionen det ohållbara i att bygga ut högskoleutbildningar när så få studenter tar examen. Problemet har länge påtalats av Sveriges Ingenjörer som uppmanar regeringen att prioritera studenternas förkunskaper och den högre utbildningens kvalitet före fler platser.

Riksrevisionens slutsater är inte förvånande men det är angeläget att det leder till bättre utbildningspolitiska prioriteringar. Ingenjörsutbildningarna är den utbildning som flest hoppar av, bara ungefär hälften tar examen och så har det sett ut alltför länge.

Ulrika LIindstrand

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Riksrevisionens nya granskningsrapport -Riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor – regeringens styrning genom utformning och uppföljning (RiR 2021:1) - har undersökt regeringens utformning och styrning av lärosätenas uppdrag att bygga ut vissa utbildningar på högskolan, däribland ingenjörsutbildningarna. Granskningen visar att utväxlingen varit svag och att fler platser på högskoleutbildningar inte fått avsedd effekt i antal utexaminerande.

Om fler ska våga välja ingenjörsbanan och ha en bra chans att klara av utbildningen måste insatserna i första hand läggas på förkunskaperna i matematik. De satsningar som behöver göras i högskolan är inte på fler platser. Resurserna bör istället läggas på att höja anslagen per student. Jag hoppas vi kan få diskussionen att handla om detta.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Närmare 20 procent av alla nybörjare på ett högskoleprogram går på en ingenjörsutbildning, vilket gör dem näst störst efter lärarutbildningarna. Problemet är att många som väljer att påbörja en ingenjörsutbildning inte har tillräckliga kunskaper i framför allt matematik. En kommande rapport från Sveriges Ingenjörer visar att matematik är det ämne som har lägst genomsnittsbetyg i grundskolans årskurser 6 och 9.

Dagens Opinion (23/2)

"Jag är inte ett dugg förvånad över vad Riksrevisionen kommit fram till. Men jag är angelägen om att det leder till bättre utbildningspolitiska prioriteringar". Förbundsordförande Ulrika Lindstrand kommenterar granskningsrapporten.
Läs artikeln -->  Sveriges Ingenjörer hänger på Riksrevisionens regeringssågning

Dagens Arena (25/2)

"Det är ohållbart att man gör det när det är så få som tar examen och söktrycket är så lågt". Förbundsordförande Ulrika Lindstrand intervjuad om Rikrevisionens rapport och förbundets syn.
Läs artikeln --> Fler utbildningsplatser gav inte fler sökande

Till toppen